BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczek Leszek, Czekaj Marta
Tytuł
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MODR jako jeden z elementów rozwoju obszarów wiejskich
Raising Professional Qualification of Employees of Extension Centre in Małopolska as a Factor of Rural Areas Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 214-219, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Doradztwo rolnicze, Szkolenie pracowników, Kwalifikacje zawodowe, Kapitał ludzki
Agricultural advisory, Manpower training, Professional skills, Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy skoncentrowali uwagę na planowaniu oraz organizacji szkoleń przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (MODR) dla pracowników własnych. Następnie skonfrontowali opinie pracowników o szkoleniach i ich powiązania z rozwojem obszarów wiejskich. Autorzy wykorzystali wyniki ankiety przeprowadzonej w 2006 roku wśród pracowników zatrudnionych na stanowisku doradcy w 16 powiatowych ośrodkach doradztwa rolniczego.

Employees training is now one of the most important factors influencing organisations' development. Continuous raising of professional qualifications should he a permanent process. What is more important, not only managers, but also lower level employees have to realise how important impact on their work can have training. It is especially important in case of the employees of institutions serving advisory bodies. Małopolska Extension Center employees see the necessity of training, tire interested in participation although to some extend they may be afraid of it. The main factor conditioning participation decisions has been will and desire of extending their professional skills and knowledge. Training allows them to learn new technologies, accelerate information transfer and changes in rural areas. They also put attention to the problems of environmental protection und building social relationships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bana W., Hawkins H.S. 1997: Doradztwo rolnicze. Małopolskie Stowarzyszenie Doradzwa Rolniczego z siedzibą w AR w Krakowie, Kraków. 280.
  2. Kożuch A., Dyhdalewicz A. 2005: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. W S F. w Białymstoku, Białystok, 135-137.
  3. Murkuć D. 2006: Ocena metod i form szkolenia pracowników na przykładzie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Praca magisterska, Kraków. 63-78.
  4. Rac L. 2001: Planowanie i projektowanie szkoleń. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 49-57.
  5. Stawicka K. 2006: Kapitał ludzki w indywidualnych gospodarstwach rolnych (na przykładzie województwa mazowieckiego). [W:] Adamowicz M. (red.) Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. SGGW. Warszawa, 158.
  6. Wojewódzka A. 2006: Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju lokalnym. [W:] Adamowicz M. (red.) Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. SGGW, Warszawa. 167.
  7. Wojtaszczyk A. 2001: Szkolenie i rozwój zasobów ludzkich. Absolwent. Łódź. 6-7. 12-13.
  8. http://www.modr.pl/sub.php?mid=2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu