BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kułyk Piotr
Tytuł
Poziom rozwoju gospodarczego a struktura wsparcia sektora rolnego w warunkach globalizacji
The Level of Economic Development v.s. the Structure of Support for Agriculture under the Conditions of Globalization
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 220-225, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Interwencjonizm w rolnictwie, Analiza statystyczna
Economic development, Interventionism in agriculture, Statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił zmiany zachodzące w polityce wsparcia sektora rolnego w latach 1986-2006 w wybranych krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju. Zwrócił uwagę na zjawiska, które były charakterystyczne dla procesu globalizacji i miały wymiar ogólnoświatowy, a które występowały jedynie w określonych grupach państw. Przeanalizował także wpływ poziomu rozwoju w różnych ujęciach na strukturę wsparcia i zachodzące w niej zmiany. Zwrócił także uwagę na istniejące dysproporcje w poziomie wsparcia.

The paper aims to analyze the changes taking place agriculture support policy in years the 1986-2006 in chosen countries with level of the development. One paid attention on occurrences which were characteristic for the process of the globalization and had the worldwide dimension and which appeared only in definite groups of stales. One anatomized the influence of the level of the development in different seizures on the structure of the support and happening in her changes. Degree of development of each states measured prevailed which measure is GUI PPP per capita permits to explain relations among each groups of states, however not disproportions in each countries. The dependence among the size of retransfers to the agriculture in the count to the output level of the farm with relation to of the national income per capita one can introduce through the mediation of the right line, with reference to the average value of favored groups of states. The process the globalization and the growing part oj connections on the international market, in this also negotiations led at first within the framework of GATT and then WTO caused, that the elasticity of the indicated dependence surrendered to the enlargement in 1990s. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluations 2007: Agricultural Policies in Non-OECD Countries. Monitoring and Evaluations. OECD, Paris.
  2. Charemza W., Deadman D. 1997: Nowa ekonometria. PWE, Warszawa.
  3. Czyżewski A., Kułyk P. 2005: System wsparcia rolnictwa w krajach OECD o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. [W:] Kapitał, informacja, jakość (red. Stankiewicz J.). Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
  4. Hirschmann A.O, 1981: Essays in Trespassing: Economics to Policies and Beyond. Cambridge University Press. Cambridge.
  5. Piasecki R. 2003: Rozwój gospodarczy a globalizacja. PWE, Warszawa, s.16.
  6. Portugal L, 2003:Methodology for the measurment of support and use in policy evaluation. Paris.
  7. Tokarski T. 2007: Teoretyczne podstawy przyczyn zróżnicowania rozwoju gospodarczego. [W:] Ekonomia rozwoju (red. Piasecki R.) PWE, Warszawa, s. 32.
  8. World Development Indicators. 1992, 2004, 2007: World Bank. Washington.
  9. [www.worldbank.org/data].
  10. [www.stats.oecd.org/wbes/].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu