BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutkowska Barbara, Łabędzki Henryk
Tytuł
Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich regionu dolnośląskiego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej
Financial Support for Agriculture and Rural Areas of Lower Silesia from European Guidance and Guarantee Fund
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 226-232, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Modernizacja obszarów wiejskich, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
Arable farm, Modernisation of the rural area, European Agriculture Guidance and Guarantee Funds (EAGGF)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
Dokonana została analiza wdrażania instrumentów wspierających działania finansowane przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej na terenie woj. dolnośląskiego w latach 2004-2006. Celem opracowania była ocena podejmowania tych działań w poszczególnych powiatach województwa. Największy udział w wykorzystaniu tych środków finansowych miały działania wspierające rejony o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz renty strukturalne. Duże znaczenie miało również wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych oraz pomoc skierowana do młodych rolników. Wykorzystanie kwot wsparcia było przestrzennie zróżnicowane i zależało od uwarunkowań przyrodniczo-ekonomicznych. Największymi beneficjentami tego funduszu byli mieszkańcy powiatów: wrocławskiego i kłodzkiego.

In the study there were presented the analysis of implementation of Rural Areas Development Plan aid selected actions within Sectoral Operational Programme "Restructurizing and modernizing of agri-food seam and rural areas development in years 2004-2006. The aim of the study was evaluation of using this programmes by farmers and rural areas occupants in selected districts of Lower Silesia. In the years 2004-2006 to Dolnośląskie province was directed financial support within mentioned above programmes of amount 500 millions PLH. : The biggest share in was noted for action connected to less favoured areas, structural pensions and also investments in agricultural farms and support for young farmers. Using of these quotas were spatially different and dependent on local and agricultural conditions. The biggest beneficiares were farmers from Kłodzko and Wroclaw districts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bułkowska M. 2007: Ocena realizcaji programu PROW w Polsce w latacha 2004-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t.l IX, z. l, Warszawa-Poznań-Kraków, s. 47-51.
  2. Ciepielewska M. 1998: Agenda 2000 - Ustalenia Komisji Europejskiej. [W:] Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, cz. I. Wydawnictwo AR im. H. Kołłątataja w Krakowie, 85-95.
  3. Czykier-Wierzba D. 2006: Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latać: 2004-2006. Wieś i Rolnictwo, Nr 4 (133), 9-27.
  4. Drygas M. 2008: Ocena przydatności wybranych instrumentów WPR po 2013 roku. [W:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, pod red. nauk. Kłodzińskiego M. Wyd.IRWiR PAN, Warszawa, 119-148.
  5. Kutkowska B. 2004: Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska. Wieś i Rolnictwo, Nr 2 (123), 119-133.
  6. Kutkowska B., Parylak D., Patkowska-Sokoła B., Kordas L. 2007: Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Politechnika Wrocławska. Prace naukowe. Seria konferencje, Wrocław, 55-60.
  7. Piechowicz B. 2006: Wykorzystanie środków UE w sektorze rolno-spożywczym. Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 4., Warszawa-Poznań, s. 272-276.
  8. Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. 2001: Studia nad rozwojem Dolnego Śląska. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, z. 5(12), 3-60.
  9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. (Dz. U. nr 229, poz. 2273 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu