BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balon Jarosław
Tytuł
Spatial Order in the Natural Environment of the Polish Tatra Mts.
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, z. 115, s. 19-29, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Przestrzeń geograficzna
Natural environment, Geographic space
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Tatry
Tatra Mountains
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze Tatr Polskich poprzez wyróżnienie w nim porządków przestrzennych. Poprzez porządki przestrzenne rozumiano główne prawidłowości "uporządkowania" środowiska przyrodniczego w przestrzeni, a zatem jego przestrzennego zróżnicowania, rozpatrywanego w sposób całościowy. Wyróżniono, a następnie opisano trzy podstawowe porządki przestrzenne: pasowy, piętrowy i morfologiczny. (fragm. oryg. streszcz.)

The article presents an attempt at a new look at the natural environment of the Tatra Mts. On the basis of detailed results of field investigations carried out in the catchment basin of the Białka, extrapolated on the remaining part of the Polish Tatra Mts, three basic spatial orders were distinguished; belt, vertical zonal and morphological. These orders and the relationships among them were shown on the example of the western part of the Tatra Mts. - the Chochołów Valley. The spatial orders condition the organization, functioning and development of the natural environment; they may be treated as geo-ecological "co-ordinates" of the Tatra geosystem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego, 1985, TPN i PTPNoZ, Zakopane-Kraków, 1-47. Balon J., 1991, Piętrowość w środowisku przyrodniczym Tatr, Czas. Geogr., 62, 4, 283-299.
 2. Balon J., 1992, Struktura i funkcjonowanie polskiej części zlewni Białki w Tatrach, praca dr. IG UJ, 1-196.
 3. Balon J., 2000, Piętra fizycznogeograficzne polskich Tatr, Prace Geogr., IG UJ, 105, 211-233.
 4. Balon J., 2002, Pasowość fizycznogeograficzna Polskich Tatr, [w:] Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, PTG, Kraków, 111-116.
 5. Balon J., German K., Kozak J., Malara H., Widacki W., Ziają W., 1995, Regiony fizycznogeograficzne [w:] J. Warszyrlska (red.), Karpaty Polskie, UJ, Kraków, 117-130.
 6. Hess M., 1965, Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 11, 1-268.
 7. Hess M., 1974, Piętra klimatyczne Tatr, Czas. Geogr., 45, 1, 75-95.
 8. Kalesnik S., 1969, Geografia fizyczna ogólna, PWN, Warszawa, 1-632.
 9. Klimaszewski M., 1988, Rzeźba Tatr Polskich, PWN, Warszawa, 1-668.
 10. Konček M., (red.), 1974, Klimat Tatr, VEDA, SAV, Bratislava 1974, 1-856.
 11. Körner Ch., 1999, Alpine plant life. Functional Plant Ecology of High Mountain Ecosystems, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1-338.
 12. Kotarba A., 1976, Współczesne modelowanie węglanowych stoków wysokogórskich na przykładzie Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich, Prace Geogr. IGiPZ PAN, 120, 1-128.
 13. Kotarba A., Kaszowski L., Krzemień K., 1987, High mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains, IGiPZ PAN, Geographical Studies, Special Issue 3, 1-88.
 14. Passendorfer, 1971, Jak powstały Tatry, Wyd. Geol., Warszawa, 1-414.
 15. Pawłowski S., 1977, Szata roślinna gór polskich, [w:] Szafer W., Zarzycki K. (red.), Szata roślinna Polski, PWN, Warszawa, 189-252.
 16. Plesnik P., 1971, Horna hranica lesa vo Vysokych a Belanskych Tatrach, SAV, Bratislava, 1-326.
 17. Radwańska-Paryska Z., 1974, Roślinność tatrzańska, Czas. Geogr., 45, l, 47-62.
 18. Richling A., 1982, Metody badań kompleksowej geografii fizycznej, PWN, Warszawa, 1-164.
 19. Skiba S., 1985, Rola klimatu i roślinności w genezie gleb na przykładzie gleb górskich w Tatrach polskich i z gór Mongolii, Zesz. Nauk. Akademii Roln., Rozpr. Habil. 99, Kraków, 1-72.
 20. Wit-Jóźwik K., 1974, Hydrografia Tatr Wysokich, Dokumentacja Geogr., PAN, 5, 1-118.
 21. Ziemońska Z., 1974, O hydrografii polskich Tatr, Czas. Geogr., 55/1, 63-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu