BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Janina
Tytuł
Zagrożenia cywilizacyjne rozwoju a przemiany w zatrudnieniu kobiet i postrzeganiu ich roli w społeczeństwie
Civilization Risks of the Development and Transformations in the Women's Employment and Perception of their Role in a Society
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 378-383, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Pozycja kobiety w społeczeństwie, Zagrożenia cywilizacyjne, Rozwój społeczny, Kobieta, Praca kobiet, Aktywność zawodowa kobiet
Women's position in society, Civilization risk, Social development, Woman, Female labour, Female economic activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania było ujęcie w postaci syntetycznego szkicu zachodzących zmian w rozwoju cywilizacyjnym. Szczególną uwagę poświęcono kobietom - ich pracy w krajach uprzemysłowionych, ich zabezpieczeniom prawnym w społeczeństwie i na rynku pracy oraz o sytuacji kobiet w Polsce.

The study contains synthetic sketch of the fundamental tendencies in the range of forming of women professional situation in the high industrialized countries and in Poland. These tendencies are very much alike. After a very long period in the history of this countries, when women had been staying in so called private sector, in the second part of XX century women join a labour market. At the end of this century their position at this market was still worse than men, and Polish women were in even worst situation. Women 's efforts to change the situation were from 1960 supported by favourable them law acts. Now it seems to be necessary to involve women 's values into development processes of culture of West. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dijkstra A. G. 2003: Kobiety w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej: rynek pracy w okresie transformacji. [W:] Ekonomia i pleć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, pod red. Dijkstra A. G., Planten-ga J. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne s.c, Gdańsk, 118-134.
 2. Doorne-Huiskes A. 2003: Równe szanse w Unii Europejskiej: teoria i praktyka. [W:] Ekonomia i pleć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, pod red. Dijkstra A. G., Plantenga J. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne s.c, Gdańsk, 137-148.
 3. Galbraith J.K. 1979: Ekonomia a cele społeczne. Wyd. PWN, Warszawa.
 4. Giddens A. 2004: Socjologia. PWN, Warszawa.
 5. Kaznodzieja Domu Papieskiego: niech nadejdzie "era kobiet". [http://wiadomosci.wp.pIkat,1356,statp, cG93aWF6YW51,wid,8810563,wiadomosc.html].
 6. Krug B. 2003: Dyskryminacja kobiet: perspektywa neoinstytucjonalna. /W.J Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w odpowiedzi Unii Europejskiej, pod red. Dijkstra A. G., Plantenga J. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne s.c, Gdańsk, 60-76.
 7. Meulders D., Plasman O., Plasman R. 2003: Nietypowe formy zatrudnienia w Unii Europejskiej. fW:] Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, pod red. Dijkstra A. G., Plantenga J. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne s.c, Gdańsk, 79-88.
 8. Moskal S. 2003: Gospodynie wiejskie z Małopolski w domu, w gospodarstwie rolnym i w pracy zarobkowej. Krakowskie Studia Małopolskie, nr 7, Wydawnictwo Andrzej Marszałek, 275-287.
 9. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn [http://pl.wikipedia.org].
 10. Plantenga J. 2003: Europejska konstanta i specyfika poszczególnych państw: pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej. [W:] Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, pod red. Dijkstra A. G., Plantenga J. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne s.c, Gdańsk, 89-104.
 11. Renzetti C. M., Curran D. J. 2005: Kobiety mężczyźni i społeczeństwo. PWN, Warszawa.
 12. Tarnas R. 2002 Dzieje umysłowości zachodniej. Idee, które ukształtowały nasz światopogląd. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 13. Trzeba nam geniuszu kobiecości [http://wiadomosci.wp.pl/].
 14. Zachorowska-Mazurkiewicz A. 2006: Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce. Wyd. "Śląsk". Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu