BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wałaszek Monika
Tytuł
Rozwój gospodarczy gmin a pozyskiwanie funduszy strukturalnych
Communes' Economic Development and the EU Structural Funds Gaining
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 389-394, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza gminy, Strategia rozwoju gminy, Gmina, Fundusze strukturalne
Municipal economic activity, District development strategy, District, Structural funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Podjęto próbę zbadania zależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego gmin wiejskich województwa małopolskiego a pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych. Dodatkowo badane gminy pogrupowano przy pomocy analizy skupień metodą k-średnich dla zmiennych - wskaźników i obiektów - gmin. (oryginalny abstrakt)

The aim of the paper is relations between communes (gminas) economic development in Małopolska district and EU structural funds obtained by those communes. Additionally investigated communes were subjected to grouping according to analysis of gatherings with method of k-means, for variable - indicators and objects - communes. Obtained results contradict existence of statistical connections - insignificant coefficient of linear correlation, between the level of economic development in research gmimas and their ability to obtain funds from non-budgetary sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Młodak A. 2006: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa, s. 118-127.
  2. Wysocki F., Lira J. 2005: Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 174-179.
  3. Raport z pierwszego naboru wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie małopolskim dla działań w obrębie priorytetu 1 i 3. 2004: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
  4. Raport z drugiego naboru wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie małopolskim dla działań w obrębie priorytetu 1 i 3. 2006: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
  5. Raport podsumowujący Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2000-2005. 2005: Drukarnia LEYKO sp. z o.o., Kraków.
  6. SAPARD w województwie małopolskim wstępne podsumowanie realizacji Programu. 2005: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 1990 roku, rozdział 2, artykuł 7.1. (Dz.U.01.142.1591.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu