BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszczyk Marianna
Tytuł
Kredytowanie przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie
Agricultural Crediting in Ukraina
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 395-399, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Rolnictwo, Kredyt rolny
Agricultural enterprises, Agriculture, Agricultural credit
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Przedstawiono możliwość kredytowania przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie, głównie przez banki komercyjne. Zbadano różne aspekty kredytowania rolniczego w kraju w warunkach przekształceń rynkowych.

The analysis of agrarian enterprises financial and crediting situation in Ukraine is fulfilled in retrospective review. The main qualitative characteristics of the commercial banks crediting of agrarian enterprises and preferential crediting need are shown. The conclusions about main problems in agribusiness' financing including its state support are summed up. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Гудзь O.e. 2005: Кредитування i банкiвське обслуговування пiдприемств агропромислового виробництва: сучасн i тенденци та особливостi. ННЦ IAE, 170 с.
  2. Гайдуцький П.I. 2005: Украïнi потрiбна нова аграрна полiтика. Економiка АПК. № 10, с. 3-7.
  3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украïни "Про забезпечення сiльськогосподарських товаровиробникiв паливно- мастильними матерiaлами та iншими матерiально-технiчними ресурсами за рахунок товарного кредиту" вiд 18 грудня 1995 р. № 1008.
  4. Закон Украïни §25 "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", 20 березня 1991 р.
  5. Чапко I. 2004: Еволюцiя механiзмiв кредитування сiьлськогосподарських пiдприемств у 1991-2003 роках.. [W:] Актуальнi питання аграрноï полiтики: збiрник робiт 2002-2003., с. 133-148.
  6. Хмеленко О.В., Вовк В.Я. 2004.: Кредитування та контроль: Навчальний поciбник. ВД "IНЖЕК", 240 с.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu