BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrak Andrzej Piotr
Tytuł
Kształtowanie rozwoju i przedsiębiorczości w skali lokalnej
Forming of Development and Enterprise in Local Scale
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 400-405, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Rozwój przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość lokalna
Local development, Entrepreneurship development, Local entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono problematykę rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania i kreowania przedsiębiorczości na podstawie strategii rozwoju. W związku z tym analizowano uwarunkowania i zakres przygotowania strategii w oparciu o systemowe podejście, uwzględniające cele działania, zasoby, współdziałanie oraz instrumenty realizacji. (oryg. streszcz.)

In article were introduced problems of local development, from special regard forming and creating the enterprise on basis of development strategy. In this connection were analysed the conditioning and range of preparation the strategy in accordance with system approach, which the taking into account the aims of activity, resources, co-operation and means of realisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M. 2003: Kształtowanie rozwoju lokalnego. [W:] Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instrumentalne. Wyd. SGGW, Warszawa, t. II, 11-22.
  2. Dziurbejko T. 2006: Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Wyd. Difin, Warszawa, 60-106.
  3. Potoczek A. 2003: Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Wyd. TNOiK, Toruń, 93-124 i 149-172.
  4. Strategia rozwoju powiatu białobrzeskiego. 2003: Starostwo Powiatowe, Białobrzegi.
  5. Wiatrak A. P. 2003: Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. [W:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Tarnobrzeg, 26-38.
  6. Wiatrak A.P. 2006: Przedsiębiorczość zespołowa jako narzędzie rozwoju lokalnego [W:] "Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1116, 664-671.
  7. Wiatrak A.P. 2007: Regional and Local Scale - Characteristics, Development and Management. [W:] The emergence and development of clusters in Poland. Wyd. Difin, Warszawa , 51-71.
  8. Wojciechowski E. 2003: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Wyd. Difin, Warszawa, 189-208.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu