BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Wioletta
Tytuł
Zrównoważone gospodarowanie a aktywność rolników
Sustainable Farming and Farmers Activity
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 410-415, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Racjonalność gospodarowania, Aktywność zawodowa ludności
Agriculture, Rural development, Economic rationality, Activity rate of population
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczące zrównoważonego gospodarowania oraz działań podejmowanych przez rolników, świadczących o ich aktywności. Zrównoważone gospodarowanie zawężono do zagadnień środowisko-produkcyjnych. Pojęcie aktywności utożsamiono ze współpracą rolnika z pracownikami doradztwa rolniczego, jak również między sobą w ramach grup producentów rolnych wraz z korzystaniem z dofinansowania przeznaczonego m.in. na cele inwestycyjne, a także na rozwój obszarów wiejskich. (oryg. streszcz.)

There were presented some researches results of sustainable farming and farmers activities. Sustainability of farms was defined in environmental and production aspect. The definition of farmers activities identify with farmers cooperation with Agricultural Advisories Centres, participation in Agricultural Producers Group, subsidizing i.e. investments, rural development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bańko M. (red). 2005: Wielki słownik wyrazów obcych PWN PWN, Warszawa, 33.
  2. GUS 2006: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. GUS, Warszawa, 20, 23, 24, 27, 29.
  3. MRiRW. 2003: Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza. FAPA, Warszawa, 15.
  4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. 2006: Statystyka - elementy teorii i zadania. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 35-36.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wsparcie przedsięwziąć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dz. U. Nr 22, poz. 178 i 179.
  6. Wilk W., Lebiecka K. 2006: Siła ekonomiczna gospodarstw zrównoważonych, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa - Poznań, tom VII, zeszyt 1, 227.
  7. Wilk W. 2006: Gospodarstwa ekologiczne w świetle FADN. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII, Wrocław, Nr 540, 565-571.
  8. Zegar J. S. 2006: Charakterystyka gospodarstw ekologicznych. [W:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, nr 30, IERiGŻ PIB, Warszawa, 9-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu