BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka Agnieszka
Tytuł
Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego
The Using of the UE Funds on the Example of Selected Mazowieckie Voivodship Communities
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 416-421, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Strategia rozwoju gminy, Działalność gospodarcza gminy, Gmina
Structural funds, District development strategy, Municipal economic activity, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono finansowe aspekty działalności samorządów gminnych na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2007 roku w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego. Analizie poddano realizowane w 93 gminach projekty w ramach programów operacyjnych w latach 2004-2006. W opracowaniu uwzględniono podział gmin ze względu na poziom rozwoju, wykorzystując syntetyczny wskaźnik rozwoju. (oryg. streszcz.)

The article refers to using of the UE funds in 93 Mazowieckie Voivodship communities, taking into account their development level. There are some basic information concerning the currently available EU funds. The Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Development and The Integrated Regional Operational Programme are described in detail. Every three local community does not realize any project. The projects connected with technical infrastructure, namely roads, sewage system or water-supply system, are in majority. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych. 2004, 2005: GUS, Warszawa.
  2. Famulska Т., Znaniecka K. (red). 2004: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. Wydawnictwo Uczelniane AF Katowice, Katowice, s.20-23.
  3. Filipiak В., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. 2005: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Szczecin, 390-408.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 VII 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych Dz. U. 2000, nr 58 poz. 685, z póź. zm.
  5. Sej-Kolasa M., Zielińska A. 2002: Analiza porównawcza gmin woj. dolnośląskiego na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju. [W:] Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walcsiak. Prace Naukowe AE. Wroclaw nr 942, Wroclaw, 84-96.
  6. Strahl D. 1998: Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. AE Wroclaw.
  7. Wojewódzka A. 2007a: Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju. [W:]: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce red. Strahl D. Prace Naukowe AE Wroclaw, Wyd. AF Wrocław, Wroclaw (w druku).
  8. Wojewódzka A. 2007b: Klasyfikacja gmin wiejskich województwa mazowieckiego ze względu na poziom rozwoju. [W:] Spdeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi pod red. nauk. Błąd M., Klepacka-Kolo-dziejska D. IRWiR PAN, Warszawa, 79-87.
  9. [www. funduszestrukturalne.gov.pl].
  10. Zeliaś A. (red.) 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo AE Kraków, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu