BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Marian
Tytuł
Polska wieś ogrodem europy - wizja czy rzeczywistość
Polish Village as a Garden of Europe - Vision or Reality
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 422-426, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Krajobraz wsi, Modernizacja obszarów wiejskich
Village, Village landscape, Modernisation of the rural area
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy obecny wizerunek polskiej wsi i jej krajobraz może świadczyć o tym, że stanie się ona "ogrodem" Europy XXI wieku. Omówiono specyfikę przestrzeni polskiej wsi oraz przeanalizowano urok krajobrazu wiejskiego w opinii respondentów.

Polish village have kept in its scenery such characteristics as domination of small and medium farms, specific cultural heritage, interesting world of nature, attachment to traditions, not giving in to process of space standardization and globalization of image. This causes, that meeting some demands concerning land development, quality of infrastructure, cleanness, safety, it can become a "garden " of 21" century 's Europe, which will attract Europeans craving for quiet, calm, love for nature and beauty. The results of research point out, that apart from values characterizing high level of quality of rural areas (i.e. values of natural and cultural environment), there should also be improved cleanness of villages and safety of stay (especially regions described as typically tourist), technical infrastructure, quality of tourist products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. 2000: Globalizacja. PIW, Warszawa, 6-7.
 2. Fottorino E. 1999: Człowiek ziemi. LSW, Warszawa, 20-21.
 3. Kuźma F. 2000: Agricultural Policy of the Slovak Republic in the process of admission to the EUROPEN Union. Zeszyty Naukowe AR Kraków, nr 377, 61-68.
 4. Macnaghten P., Urry J- 2005: Alternatywne przyrody. Nasze myślenie o przyrodzie i społeczeństwie. Wyd. Nauk. SCHOLAR. Warszawa, 230-231.
 5. Otoliński E, Wielicki W. 2002: Europejski model rolnictwa i wsi XXI wieku. [W:] Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu. AR w Poznaniu, Poznań, 13, 15.
 6. Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Pod red. J. Wilkina. 2003: Uniwersytet Warszawski, 336.
 7. Polska wieś w społecznej świadomości. Pod red. L Bukraby-Rylskiej. 2004: IRWiR PAN, Warszawa, 245.
 8. Spychalski G. 2005: Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR, PAN, Warszawa, 194.
 9. Tomczak F. 2006: Gospodarka rolnicza w rolnictwie: Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa, 289, 385-386.
 10. Wiatrak A. P. 2005: Regionalny wymiar rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Prace Naukowe Nr 36, SGGW Warszawa, 611-612.
 11. Woźniak M. 2006: Tradycja kontra nowoczesność jako element konkurencyjności obszarów wiejskich. Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1118, 568-572.
 12. Zegar 1.2000: Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich-uwarunkowania regionalne. Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z UE pod red. A. Stasiak. KPZK Warszawa, 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu