BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelonek Dorota
Tytuł
Wykorzystanie systemów monitorowania otoczenia w dynamicznej adaptacji przedsiębiorstwa do otoczenia
The Use of Environment Monitoring Systems in Dynamic Adaptation of Enterprises to Their Environment
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (10), 2007, nr 1150, s. 239-245, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Seminarium międzykatedralne "Systemy informacyjne w zarządzaniu" zorganizowane z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dra hab. Adama Nowickiego
Słowa kluczowe
System wczesnego ostrzegania, Otoczenie przedsiębiorstwa, System informacyjny przedsiębiorstwa
Early warning system, Enterprise environment, Information system of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano zagadnienie związane z otoczeniem przedsiębiorstw oraz z jego monitorowaniem. Scharakteryzowano informacyjne systemy monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa (ISMOP). Omówiono działania adaptacyjne przedsiębiorstwa do otoczenia oraz funkcjonalność ISMOP w tym procesie. Autorka podkreśla, że przydatność ISMOP wynika z tego, że przekazują one informacje dotyczące zmian w monitorowanych obszarach na tyle wcześnie, "iż można podjąć działania zmniejszające zagrożenie lub wykorzystać zachodzące zmiany jako szanse dla przedsiębiorstwa".

The adaptation of an enterprise to the changes occurring in its environment, along with the active search for development opportunities in the context of the enterprise's interests and capacities, is becoming a major issue in the contemporary management system. Information Environment Scanning Systems, which monitor the environment and meet the information needs of the management in the decision-making process, may be useful in the enterprise's adaptation activities. The benefits from using the Information Environment Scanning System in the process of adaptation have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amorko-Gyampah K., The Relationship Among Selected Business Environment Factors and Manufacturing Strategy: Insights from an Emerging Economy, "Omega" 2003, 31, 287-301.
 2. Badri M.A., Davis D., Davis D., Operations Strategy, Environmental Uncertainty and Performance: a Path Analytic Model of Industries in Developing Countries, Omega 2000, 8 (2), 155-173.
 3. Hunek J.K., Systemy wczesnego ostrzegania, "Przegląd Organizacji" 1989 nr 5.
 4. Jelonek D. Ewolucja systemów wczesnego ostrzegania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1144, AE, Wrocław 2006a.
 5. Jelonek D., Systemy komputerowego wspomagania monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 6. Jelonek D., Systemy wczesnego ostrzegania w monitorowaniu otoczenia e-przedsiębiorstwa, [w:] Integracja IT z systemami zarządzania w organizacjach gospodarczych, red. L. Kiełtyka, P.H. U. SALUS, Toruń 2006b.
 7. Jelonek D., Zastosowanie agentów programowych w handlu elektronicznym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1134. AE, Wrocław 2006c.
 8. Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, AE, Wrocław 2000.
 9. Manvi S.S., Venkataram P., Applications of Agent Technology in Communications: A Review, "Computer Communications" 27, 2004.
 10. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 11. Podstawy organizacji i zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 12. Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Romanowska, SGH, Warszawa 2004.
 13. Trudna zmiana: zachowania przedsiębiorstw w procesie transformacji, red. B. Wawrzyniak, Fundacja im. F. Eberta w Polsce, Warszawa 1992.
 14. Wierzbiński J., Systemy wczesnego ostrzegania w planowaniu strategicznym, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1998.
 15. Zhu Q., Topologies of Agents Interactions in Knowledge Intensive Multi-agent Systems for Networked Information Services, "Advanced Engineering Informatics" 2006, 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu