BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Marianna
Tytuł
Audyt informacyjnego systemu sieciowego
Audit of the Network Information System
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (10), 2007, nr 1150, s. 306-316, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Seminarium międzykatedralne "Systemy informacyjne w zarządzaniu" zorganizowane z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dra hab. Adama Nowickiego
Słowa kluczowe
Audyt, Audyt informacyjny, Kontrola wewnętrzna, System informacyjny
Audit, Information audit, Internal control, Information system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące audytu systemu sieciowego. Podano pojęcie audytu oraz jego zadania i konieczność stosowania. Omówiono unormowanie prawne w zakresie prowadzenia audytu sieciowego, a także procedurę jego stosowania. Scharakteryzowano dowody (dokumenty) umożliwiające osiągnięcie celów audytu oraz prezentujące jego proces.

The article is focused on audit of network information system. The main attention is concentrated on the audit issue as well as legal matters of its functionality. Additionaly, the paper contains also the audit procedure with all its important phases. The last part of the article presents standard audit documentation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojanowski J., Systemy informatyczne z perspektywy audytora - bariera czy wezwanie, "Monitor" 2001 nr 3.
  2. Bojanowski J., Wykorzystanie standardów audytu informatycznego ISACA na przykładzie audytu sieci, Warszawa 2003.
  3. Korytowski J., Podstawy audytu aplikacji, www.isaca.org.pl, 2002.
  4. Kurzawski R., Mierzejewski S., Dokumentacja rewizyjna badania sprawozdania finansowego, SKwP, Warszawa 2004.
  5. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Biuletyn KIBR nr 53, Warszawa 2002.
  6. Piattini M., Auditing Information Systems, Idea Group Publishing, Herschey 2000.
  7. Wskazówki w sprawie sporządzania opinii, raportu i udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji, Biuletyn KIBR nr 57, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu