BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matouk Kamal
Tytuł
Zastosowanie informatyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach agrobiznesu
Application of Computer Science on Supply Chain Management within the Agribusiness Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (10), 2007, nr 1150, s. 326-340, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Seminarium międzykatedralne "Systemy informacyjne w zarządzaniu" zorganizowane z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dra hab. Adama Nowickiego
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Łańcuch dostaw, Agrobiznes, Elektroniczna Wymiana Danych
Computer system, Supply chain, Agrobusiness, Electronic Data Interchange (EDI)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono pojęcia informatyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM - Supply Chain Management). Omówiono architekturę i podstawowe załażenia SCM, a także podano przykłady wykorzystania SCM w agrobiznesie. Scharakteryzowano modułowy system informatyczny (SCM) przeznaczony do zarządzania łańcuchem dostaw, logistyką magazynową, spedycją, transportem i dystrybucją. Omówiono technologie informatyczne wykorzystywane w tym systemie, np.: EDI (Electronic Data Interchange), RFID (Radio Frequency Identification) i SAIT (System automatycznej identyfikacji towarów).

The main goal of this paper is defining the role of the computer science in the agribusiness enterprises. The paper presents the application of computer science to supply chain management. The modular structure of the SCM system as well as some information technologies applied within this system have been described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buszan R., Po co firmie logistycznej system informacyjny!, "Gazeta IT" nr 9 (39), z 19.10.2005, http://www.gazeta-it.pl/rozrnaitosci/po_co_firrnie_logistycznej.html.
 2. Ciesielski M. (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006.
 3. Computerland, SCM - System informatyczny dla firm logistycznych, materiały firmowe z 10.12.2006, http://www.computerland.pl/cms,Oferta,Produkty,SCM.
 4. Fechner I., Logistyka na progu nowego stulecia, "Czasopismo Logistyka" 2002 nr 1, http://www.cza- sopismologistyka.pl/archiw/mt0102/art_fechner.html.
 5. Gorzkowska K., Moda na operatora, "Logistyka a Jakość" z 14.07.2003, http://www.logisty- kafirm.com/sa.php?aid=752&cat=35&catname=Logistyka%20a%20Jakosc.
 6. Gurbiel E. i in., Komputery, informatyka, komunikacja i technologia informacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, http://www.karpaty.edu.pl/krosno/kuratorium/re- forma/ti_syslo.htm.
 7. Hoppe M., Narodziny gwiazdy: ERP i SCM - przegląd funkcjonalności, z 14.02.2007, http://www. centrumwiedzy.edu. pl/cw/index.php?sm=107&ca=234.
 8. IBM, Zarządzanie łańcuchem dostaw - SCM, Business Innovation Services, z 24.04.2003, http://www-5.ibm.com/pl/services/portfolio/bis/scm/ zarzadzanie.html lub http://sszymanik.stro- ny.wi.ps.pl/znascm.htm.
 9. Kozikowski A., Górniak-Kocikowska K., Bynuma T., Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001, http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO-03-01.html.
 10. Masalska M., Sosnowski A., Zarządzanie kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie mleczarskim, będącym ogniwem łańcucha dostaw, z 30.01.2007, http://www.logistyka.ht.pl/art.php?idx=33.
 11. Ostrowiecki T., Metka przyszłości, "Sap Polska" 2004 nr 3 (19), http://www.sap.com/poland/com- pany/strategie/19/inne/felieton/index.epx.
 12. Porębska-Miąc T., Czynniki sukcesu w biznesie elektronicznym, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. II, red. R. Knosala, WNT, Warszawa 2003.
 13. Rzewuski M., Projekty zarządzania łańcuchem dostaw - dobrowolnie lub pod przymusem, "PCkurier" 2001 nr 22, http.7/www.pckurier.pl/archiwum/art0.asp?ID=5128.
 14. Softex, System Identyfikacji Radiowej RFID, materiały firmowe Softex z 15.02.2007, http://www.softex.com.pl/Default.aspx7tabid-151.
 15. SPIN SA, System automatycznej identyfikacji towarów (RFID), materiały firmowe z 10.12.2006, http://www.spinsa.pl/spin_informatyka.php? oferta/RFID_wstep.
 16. Technoforte, Supply Chain Management, z 12.12.2006, http://www.technoforte.co.in/solu- tions/chain.html.
 17. Waters D., Zarządzanie operacyjne, PWN, Warszawa 2001.
 18. Wiewiór E., Biznes pisany przez "e", "CHIP Special", grudzień 2001.
 19. Wikipedia, Supply Chain Management, Wolna Encyklopedia, z 12.12.2006, http://pl.wikipe- dia.org/wiki/Supply_Chain_Management.
 20. Wojtachnik R., Dlaczego warto inwestować w EDI, "Teleinfo" 2005 nr 4, http://www.benson-consul- tants.com/prasa_inwestycja_edi.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu