BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierak Jacek, Zalewski Alojzy, Ziółkowski Marek
Tytuł
Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej gmin w Polsce (synteza badań statutowych)
The Assessment of Social, Economic and Financial Situation of Gminas (Local Administrative Units) in Poland (Synthesis of Scientific Research)
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 30, s. 9-27
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Budżet gminy, Finansowanie inwestycji w gminie, Zarządzanie gminą
Local government, District budget, Investment financing in district, District management
Abstrakt
Na tle rozważań teoretycznych, autorzy sformułowali system wskaźników do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej gmin w Polsce, w ujęciu kompleksowym. Stworzyli ponadto merytoryczne podstawy umożliwiające dokonywanie rankingowania gmin, z punktu widzenia ich atrakcyjności lokalizacji dla potencjalnych inwestorów i ludności. Badaniem pilotażowym (wrzesień-październik, 2001 rok) objęto grupę 20 gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich. Podstawowymi kryteriami doboru gmin były: liczba ludności gminy, jej położenie geograficzne i typ funkcjonalny.

Apart from presenting selected theoretical considerations, the authors developed a system of indicators applied when assessing social, economic and financial situation of Polish local administrative units (gminas). A complex approach was adopted and various areas of gmina's functioning were investigated. Moreover, a methodical base for ranking gminas in terms of their geographical location related attractiveness for potential investors and the public was established. Pilot research, carried out in September-October 2001, involved a group of 20 gminas of rural, rural-urban and urban character. Basic selection criteria included: gmina's population, its geographical location and functioning profile. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu