BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajek-Gocejna Magdalena
Tytuł
Raportowanie kapitału intelektualnego
Reporting of intellectual capital
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 2, s. 33-40, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Teoria przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Rating
Enterprise theory, Enterprises, Intellectual capital, Intellectual capital management, Rating
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W globalnej gospodarce usług znaczącym źródłem tworzenia wartości jest kapitał intelektualny. Jego pomiar pozwala ocenić osiągane przez przedsiębiorstwo postępy, zanim napłyną dane z tradycyjnego systemu sprawozdawczości finansowej. Nad koniecznością zmian w tradycyjnej sprawozdawczości biznesowej dyskutuje się na świecie od wielu lat, a próby stworzenia nowego modelu podejmowane są przez różne instytucje. Autorka zwraca uwagę na cztery inicjatywy: japońską Guideline for Intellectual Property Disclosure, MERITUM Guideline, duńską Danish Guidelines for Intellectual Capital Statement oraz Intellectual Capital Rating Model. (abstrakt oryginalny)

In global economy of services the intellectual capital is a significant source of value creating. Its measurement permits to estimate the progress achieved by an enterprise, before the data will inflow from traditional system of financial accounting. The necessity of changes in traditional business reporting was discussed in the world for many years, and some attempts to create a new model were undertaken by various institutions. The author pays attention to four initiatives: Japanese Guideline for Intellectual Property Disclosure, MERITUM Guideline, Danish Guidelines for Intellectual Capital Statement, as well as Intellectual Capital Rating Model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1) Bukh P.N., The Relevance of Intellectual Capital Disclosure: a Paradox?, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" Vol. 16, No. 1/2003, s. 49-56.
 2. 2) Danish Ministry of Science, Technology and Innovation, 2003.
 3. 3) Garcia-Ayuso M., Factors Explaining the Inefficient Valuation of Intangibles, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" Vol. 16, No. 1/2003, s. 18-30.
 4. 4) Holland J., Corporate Value Creation, Intangibles and Disclosure, Working Paper, Department of Accounting and Finance, University of Glasgow, 2001, s. 6.
 5. 5) Holland J., Johnson U., Value Relevant Information on Corporate Intangibles - Creation, Use and Barriers In Capital Markets - Between a Rock and a Hard Place, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 4, No. 4, s. 465-486.
 6. 6) Jacobson K., Hofman-Bang P., Nordby R., Jr., The IC Rating" model by Intellectual Capital Sweden, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 6, No. 4./2005, s. 570-587.
 7. 7) Johnson U., Why Capital Market Actors Are Ambivalent to Information About Certain Indicators of Intellectual Capital?, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" Vol. 16, No. l, s. 31-38.
 8. 8) Johnson U., Koga Ch., Skoog M., Henningsson J., The Japanese Government's Intellectual Capital Reporting Guideline. What Are the Challenges for Firms and Capital Market Agents?, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 7, No. 4/2006, s. 474-491.
 9. 9 ) Martin W.J., Demonstrating Knowledge Value: A Broader Perspective of Metrics, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 5, No. 1/2004, s. 77-91.
 10. 10) MERITUM, Fundacion Airtel Movil, [w:] L. Canibano, P. Sanchez, M. Garcia-Ayuso, Eastbourne 2002, http://www.eu-know.net.
 11. 11) Mouristen J., Intellectual Capital and Capital Market: the Circulability of Intellectual Capital, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" Vol. 16, No. l/2003, s. 18-30.
 12. 12) The Guidelines for Intellectual Property Disclosure, Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry, 2004, s. 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu