BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwonka Leszek
Tytuł
Analiza opłacalności połączeń przedsiębiorstw
Enterprises' fusion profitability analysis
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 2, s. 47-52, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Przejęcie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Mergers and acquisitions, Corporate acquisitions, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyniki badań sugerują, że większość fuzji lub przejęć kończy się niepowodzeniem. Dlatego też podczas przygotowań do transakcji nie można zaniechać żadnych kroków, które mogą uchronić przed takim efektem. Artykuł zawiera analizę wpływu założeń poszczególnych modeli fuzji poziomych na wnioski i postulaty, jakie wynikają z analizy rozwiązań tych modeli, dla planujących transakcje połączeń przedsiębiorstw. Analiza ta ma zwrócić uwagę na pewne teoretyczne aspekty procesów połączeń przedsiębiorstw, mające wpływ na opłacalność rzeczywistych fuzji. (abstrakt oryginalny)

The results of investigations suggest, that the majority of fusions or takeovers does not succeed. Therefore preparing the transaction one can not give up any steps which can prevent of such an effect. The article analyzes the influence of individual models horizontal fusions’ bases on the motions and postulates, which result from the analysis of these models solutions, for planning the transactions of enterprises fusions. This analysis should to pay attention to some theoretical aspects of processes of enterprises connections, which influence on profitability of real fusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1) Cheung F.K., Two remarks on the equilibrium analysis of horizontal merger, "Economics Letters", vol. 40, 1992.
  2. 2) Dubicki M., Jak odnieść sukces w operacjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt", styczeń-Iuty2000.
  3. 3) Fauli-Oller R., On merger profitability in a Cournot setting, "Economics Letters" vol. 54, 1997.
  4. 4) Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
  5. 5) Leahy D., The Profitability of Horizontal Mergers: A General Model, http://www.etsg.org/ETSG2002/ Papers/Leahy.PDF, [dostęp: 01.06.2005].
  6. 6) Salant S.W., Switzer S., Reynolds R.J., Losses from horizontal merger: The effects of an exogenous change in industry structure on Cournot-Nash equilibrium, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 98, 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu