BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krużmanowska Kinga
Tytuł
Handel morski na szlaku Daleki Wschód-Europa (cz. I)
Maritime transport on the Far East-Europe tradelane (part 1)
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 4, s. 6-10
Słowa kluczowe
Gospodarka, Wymiana handlowa, Handel zagraniczny, Kryzys finansowy, Transport morski, Wskaźniki ekonomiczne
Economy, Trade exchange, Foreign trade, Financial crisis, Sea transport, Economic indicators
Kraj/Region
Daleki Wschód, Chiny, Europa
China, Europe
Abstrakt
Już od lat 90. XX w. kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Europy odgrywały relacje handlowe z Dalekim Wschodem, a przede wszystkim z Chinami. Od dekady wzrost PKB tego kraju przewyższa 7,2%, a swoisty przełom przyniosło członkostwo Chin w WTO (od 2001 r.), które wymusiło liberalizację wielu przepisów dotyczących handlu. Wartość chińskiego transportu morskiego z roku na rok wzrastała o ponad 20%. Ze względu na wzrastający wolumen towarów przewożonych na trasie Daleki Wschód-Europa armatorzy nie tylko zwiększali liczbę rejsów, ale również cenę frachtu, który wraz z kosztami dodatkowymi przekraczał w 2008 r. 2 tys. dol./TEU. Sytuacja zupełnie się zmieniła wraz z nadejściem globalnego kryzysu w 2008 r., który spowodował gwałtowny spadek eksportu towarów z Chin. Miało to wpływ na sytuację na całym szlaku Daleki Wschód-Europa. Zredukowano liczbę rejsów, a ceny frachtu spadły do poziomu minimalnego. Jedynie obserwacja stanu światowych rynków towarowych i finansowych może przynieść odpowiedź dotyczącą rozwoju sytuacji w handlu morskim i tym samym szlaku Daleki Wschód-Europa.(abstrakt oryginalny)

Already in the 90s trade with the Far Eastern countries, especially China, played an important role in Europe's economic growth. For a decade now the China's GDP has been growing at a pace of over 7,2% yearly. The biggest impact on the trade of this country was caused by its membership to the WTO (in 2001) which forces the liberisation of many trade regulations. The value of China's export rose annually by around 20%. Due to the rising volume of goods transported along the Far East-Europe tradelane shipping lines were not only increasing the number of services but also the freight price. The all-in freight passed the 2000 USD/TEU mark in 2008. The situation completely changed with the spreading of the world financial crisis in 2008, which caused a severe drop in the volume of goods exported from China. This infuenced the whole Far East-Europe tradelane. Not only is the number of services being cut by shipping lines, but also freight prices a falling to a minimum. Only the obsevation of the world financial and goods markets can bring a clue conserning the future of the maritime transport and the Far East-Europe tradelane.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2009 Meltdown, "Containerisation International" 2009, No. 1.
 2. Agents Rock Rates in Asia/Europe, "Containerisation International" 2009, No. 2.
 3. Carriers Slash Asia/Med Tradelane.., "Containerisation International" 2009, No. 2.
 4. China, Country Report, The PRS Group, 01.08.2007.
 5. China's Growth Still on the Up, "Containerisation International" 2008, No. 3.
 6. Chinese Record Takeaway, "Containerisation International" 2008, No. 3.
 7. Economic Turndown?, "Containerisation International" 2008, No. 4.
 8. European Tradelane Cargo Analysis, "Containerisation International" 2009, No. 1.
 9. Factory to the World, "National Geographie" 2008, No. 5.
 10. Loaded: But for How Long?, "Containerisation International" 2008, No. 6.
 11. Lum T., Nanto D.K., Chinas Trade with the United States and the World, Congressional Research Service, 04.01.2007.
 12. Ongoing Spending Spree, "Containerisation International" 2008, No. 4.
 13. Trading Threats, "Containerisation International" 2009, No. 2.
 14. http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=CN,14.0.2008.
 15. http://www.oecd.org, 10.08.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu