BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoziński Kazimierz
Tytuł
Organizacja usługowa jako system autopoietyczny
Service organisation as an autopoietic system
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 3, s. 11-25, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Teoria systemów, Komunikowanie, Projektowanie systemu komunikacji
Service enterprise, Theory of systems, Communication, Design of communication system
Abstrakt
Artykuł stanowi kontynuację rozważań (WZ 3/2007) nad niedostatkami teorii zarządzania organizacjami usługowymi. Obecnie podjęto próbę wypracowania systemowych podstaw teorii organizacji usługowej, traktowanej jako szczególnego rodzaju system społeczny oraz próbę przysposobienia teorii sytemu do specyfiki organizacji usługowej. (abstrakt oryginalny)

In the ealier paper (WZ 3/2007/3) I ascertained the weak state of the service organization theory. The following text is an attempt to elaborate a system-based theory of service organizations. Author treat the service organization as a special kind of social system, and therefore, initially, “the theory of the system” is adopted. Its author is the German sociologist N. Luhmann, a representative of phenomenology in social science. Thanks to his theory it is possible to perform the next step –somewhat risky- of adopting an alternative (it means phenomenological) methodology into management science and starting to build a new paradigm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakkcn T., Hernes T. (red.), (2003), Autopoietic Organization Theory. Drowning on Niklas Luhmann's Social System Perspective, Copenhagen Business School Press, Kopenhaga.
 2. Crozicr M., Friedberg E., (1982), Człowiek i system, PWE, Warszawa.
 3. Geertz C, (2000), Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Univcrsitas, Kraków.
 4. Giddens A., (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja" i społeczeństwo w epoce później nowoczesności, PWN, Warszawa.
 5. Globrcr A., (2006), Metodologia nauk. Wydawnictwo Aureus, Kraków.
 6. Ingarden R., (1974), Wstęp do fenomenologii Husserla, PWN, Warszawa.
 7. Kamiński S., (1998), Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, RW KUL, Lublin.
 8. Morgan M., (1997), Images of organization, Beverly Hills, New Delhi, Sage Publication, London.
 9. Nowak S., (1985), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 10. Piaget J., (1972), Strukturalizm. Co to jest struktura, PW. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 11. Przyszłość fenomenologii, (2003), z F. Fellmanncm rozmawia A. Przyłębski, „Fenomenologia", nr 1.
 12. Rogoziński K., (2007), Zarządzanie organizacją usługową - próba wypełnienia luki poznawczej, „Współczesne Zarządzanie" nr 3.
 13. Rogoziński K., (2004), Innowacyjność, nowa taksonomia usług, „Wiadomości Statystyczne" nr 3.
 14. Schmitz H., (1995), Nowa fenomenologia, UAM Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań.
 15. Skarga B., (1989), Granice historyczności, PIW, Warszawa.
 16. Szacki J., (2002), Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
 17. Sztompka P., (2007), Zaufanie, fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 18. Von Bertalanffy L., (1984), Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa.
 19. Walter B. (2006), Pasaże, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 20. Wiatrak A.P., (2006), Sektor publiczny jako system, „Współczesne Zarządzanie" nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu