BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gableta Małgorzata, Dunikowska Magdalena
Tytuł
Przesłanki i bariery zmian w zarządzaniu personelem spółek uzdrowiskowych
Premises and barriers for changes in personnel management of spa companies
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 3, s. 26-34, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Jakość zarządzania
Health resort, Personnel management, Human Resources Management (HRM), Quality of management
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono przebieg procesu zarządzania personelem w kilku dolnośląskich przedsiębiorstwach uzdrowiskowych. Posiłkowano się przy tym badaniami empirycznymi. Ich wyniki stały się podstawą identyfikacji niedomagań w realizacji analizowanego procesu, a w tym barier jego doskonalenia. (abstrakt oryginalny)

In the paper personnel management processes in three spa companies is analyzed. Empirical studies are supplemented by identification of EU standards applying to personnel sphere in order to form the basis for evaluation of investigated activities, in relation to identified obstacles in completion of the process. HRM concept principles are also addressed together with their premises and potential applications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., (2007), Zarządzania zasobami ludzkimi. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
  2. Cierniak-Emerych A., (2005), Europejskie standardy praw człowieka i warunków pracy. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Crozier M., (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PW E, Warszawa.
  4. Gableta M., (2002), Istota i znaczenie potencjału pracy w przedsiębiorstwie, [w:] Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Gableta M. (red.), (2006), Potencjał pracy przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Gableta M, Ciernia-Emerych A.. (2006), Celowość stosowania koncepcji ZZL w kontekście ustawodawstwa wspólnotowego, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.). Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Gruszczyński T., (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Król H., Ludwiczyński A. (red.), (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu