BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Adam
Tytuł
Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. II)
Factors determining the development of reverse logistics in the economy (part 2)
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 4, s. 22-27
Słowa kluczowe
Logistyka zwrotna, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Reverse logistics, Supply chain, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie logistyki zwrotnej dla prawidłowo funkcjonującego łańcucha dostaw. Podkreślono najważniejsze cechy przepływów odwrotnych w ramach koncepcji logistyki zwrotnej. Wskazano i omówiono filary teorii zrównoważonego rozwoju precyzujące istotę koncepcji logistyki zwrotnej. Przedstawiono ogólne tendencje w rozwoju logistyki zwrotnej zwracając uwagę na kontekst, w jakim definiowano koncepcję. Poruszono również kwestię stosowanej terminologii w odniesieniu do pojęcia logistyka zwrotna oraz problem nieścisłości występujący w tym obszarze. W dalszej części rozważań scharakteryzowano główne determinanty rozwoju logistyki zwrotnej. Wskazano cztery zasadnicze punkty widzenia na logistykę zwrotną - przyczyny zwrotów, sposób funkcjonowania logistyki zwrotnej, przedmiot przepływów zwrotnych oraz podmioty logistyki zwrotnej i sformułowano hipotezę wyjaśniającą wzajemne relacje występujące między tymi czynnikami.(abstrakt oryginalny)

The article points out that reverse logistics is important for the correct functioning of a supply chain and underscores the major characteristics of return flows within this concept. It indicates and discusses the pillars of sustainable development theory, as well as presenting in detail the nature of the concept of reverse logistics. General trends in the development of reverse logistics are characterised with respect to the context in which the concept was formulated. Moreover, the article raises the issue of terminology operated in the field of reverse logistics and the problem of inaccuracies occurring therein. Then the main factors determining the development of reverse logistics are discussed. Four major perspectives on reverse logistics are distinguished - the causes of returns, the functioning of reverse logistics, the object of return flows and the agents in reverse logistics; a hypothesis explaining mutual relations between the presented factors is formulated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brito M.P. (de), Dekker R., Flapper S.D.P., Reverse Logistics: a Review of Case Studies, w: M.Fleischmann, A. Klose (red.), Distribution Logistics. Advanced Solutions to Practical Problems, Springer Verlag, Berlin 2005, s. 247.
 2. Brito M.P. (de), Dekker R., A Framework for Reverse Logistics, w: R. Dekker, M. Fleischmann, K. Inderfurth, L.N. van Wassenhove (red.), Reverse Logistics. Quantitative Models for Closed-Loop SupplyChains, SpringerVerlag, Berlin 2004, s. 9.
 3. Brundland G.H., European Union and the Environment. Report, European Union, Luxemburg 1998.
 4. Carter C.R., Ellram L.M., Reverse Logistics: A Review of the Literature and Framework for Future Investigation, "Journal of Business Logistics" 1998, Vol. 9, No. 1, s. 19-25.
 5. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000, s. 26-31.
 6. Fleischmann M., Bloemhof-Ruwaard J.M., Dekker R., Laan E.A. (van der), Nunen J.A.E.E. (van), Wassenhove L.N. (van), Quantitative Models for Reverse Logistics: A review, "European Journal of Operational Research" 1997, Vol. 103, s. 1-17.
 7. Garner A., Keoleian G.A., Industrial Ecology: An Introduction, National Pollution Prevention Centre, Ann Arbor, MI 1995.
 8. Ginter P.M., Starling J.M., Reverse Distribution Channels for Recycling, "California Management Review" 1978, Vol. 20, No. 3, s. 72-81.
 9. Guide V.D.R., Wassenhove L.N. (van), Business Aspects of Closed-Loop, Vol. 2 of Carnegie Bosch Institute International Management Series, Carnegie Mellon University Press, Pittsburgh PA 2003.
 10. Guiltinan J., Nwokoye N.G., Reverse Channels for Recycling: an Analysis for Alternatives and Public Policy Implications, w: New Marketing for Social and Economic Progress. Combined Proceedings, R.G. Curhan (ed.), American Marketing Association, 1974.
 11. Hoe R. (van), From Reversed Logistics to Green Supply Chains, "Supply Chain Management" 1999, Vol. 5, No. 3, s. 129-134.
 12. Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, red. nauk. M. Sołtysik, AE w Katowicach, Katowice 2004.
 13. Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, AE w Katowicach, Katowice 2000, s. 110 i n.
 14. Kopicky K.J., Berg M.J., Legg L., Dasappa V., Maggioni C., Reuse and Recycling: Reverse Logistics Opportunities, Council of Logistics Management, Oak Brook, IL 1993.
 15. Lambert D.M., Stock J.R., Strategic Physical Distribution Management, Irwin, Homewood, IL 1981.
 16. Melissen F.W., Ron A.J. (de) , Defining Recovery Practices - Definitions and Terminology, "International Journal of Environmentally Conscious Manufacturing and Design", Vol. 8, No. 2, s. 1-18.
 17. Murphy P.R., Poist R.P., Managing of Logistics Retromovements: an Empirical Analysis of Literature Suggestions, "Transportation Research Forum" 1989, Vol. 29, No. 1, s. 177-184.
 18. Murphy P.R., A Preliminary Study of Transportation and Warehousing Aspects of Reverse Distribution, "Transportation Journal" 1986, Vol. 35, No. 4, s. 12-21.
 19. Pohlen T.L., Farris H.M., Reverse Logistics in Plastic Recycling, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1992, Vol. 22, No. 7, s. 35-47.
 20. REVLOG, The European Working Group on Reverse Logistics; http://www.fbk.eur.nl/OZ/REVLOG.
 21. Richey R.G. Jr., Tokman M., Wright R.E., Harley M.G., Monitoring Reverse Logistics Programs: A Roadmap to Sustainable Development in Emerging Markets, "The Multinational Business Review", Vol. 13, No. 3.
 22. Rodrigue J.P., Snack B. , Comtois C., Green Logistics, w: A.M. Button, D.A. Henshe (ed.) The Handbook of Logistics and Supply Chain Management. Handbooks in Transport No. 2, Pergamon/Elsevier, London 2001.
 23. Rogers D.S., Tibben-Lembke R.S., An Examination of Reverse Logistics Practices, "Journal of Business Logistics" 2001, Vol. 22, No. 2, s. 129-248.
 24. Rogers D.S., Tibben-Lembke R.S., Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Reverse Logistics Executive Council, Reno, NV.1998.
 25. Rogers D.S., Tibben-Lembke R.S., Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Reverse Logistics Executive Council, Pittsburgh, PA 1999.
 26. Stock J.R., Reverse Logistics, Council of Logistics Management, Oak Brook, IL 1992.
 27. Thierry M., Salomon M., Nunen J.A.E.E. (van), Wassenhove , L.N. (van) Strategie Issues in Product Recovery Management, "California Management Review" 1995, Vol. 37, No. 2, s. 114-135.
 28. Witkowski J, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003, s. 14 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu