BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczkowski Michał
Tytuł
Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy
A Few Remarks About Employers' Civil Responsibility
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 4, s. 2-7
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność cywilna, Obowiązki pracodawcy, Stosunek pracy, Regulacje prawne
Civil liability, Employer obligations, Legal employment relation, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praktyka obrotu prawa pracy przyjmuje niemal bezdyskusyjnie dopuszczalność pociągania pracodawcy wobec pracownika do odpowiedzialności za szkodę na zasadach prawa cywilnego, i to właściwie we wszystkich przypadkach. Nawet wówczas, gdy szkoda może podlegać naprawieniu w reżimie prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych, sięga się po unormowania prawa cywilnego dla "uzupełnienia" odpowiedzialności pracodawcy. Autor podejmuje próbę zaprezentowania wątpliwości wobec szerokiego sięgania do cywilnoprawnych podstaw odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)

It is being commonly accepted the employer is responsible to the employee for the damages not only according to labour law or social security law regulations but basing on civil code regulations as well. The author attempts to querry doubts whether it is so often justified. The analysis focues mainly on the damages sustained during an accident at work and resulting from fault dismissal. A conclusion is being inferred, that allowing employers' civil law responsibility breaks the responsibility system of labour law and threatens with the limitation of labour employment and the extention of civil employment instead. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Driczinski, Brak regulacji w prawie pracy jako jedna z przesłanek stosowania kodeksu cywilnego - kilka refleksji ogólnych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 12, s. 12.
 2. M. Gersdorf. Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy za wypadki przy pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 6, s. 14.
 3. A. Kijowski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, pod red. L. Florka, Warszawa 2005, s. 1415.
 4. T. Liszcz, Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1977, s. 73.
 5. W. Masewicz (w:) Kodeks pracy. Komentarz, pod red. J. Jończyka, Warszawa 1977, s. 835-836.
 6. Ł. Pisarczyk, Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy, Stud. Iur. XLVII/2007, s. 211 i n.
 7. M. Rafacz-Krzyżanowska, Zobowiązaniowe elementy stosunku pracy, "Państwo i Prawo" 1963, z. 2, s. 261.
 8. K. Roszewska, Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do stosunków pracy, maszynopis rozprawy doktorskiej w bibliotece WPiA UW, s.  100.
 9. M. Safjan (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Piętrzykowskiego, Warszawa 2002, s. 1013.
 10. M. Safjan, Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Szpunara, Kraków 2004, s. 255-281.
 11. W. Szubert, O charakterze prawnym stosunku pracy, "Państwo i Prawo" 1964, z. 7, s. 81 i n.
 12. A. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, t. II, Warszawa 2004, s. 266-268.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu