BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Geryk Marcin
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność uczelni w opinii jej interesariuszy
Social responsibility in a practice of managing higher school
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 3, s. 85-92, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Komunikowanie społeczne, Usługi społeczne niematerialne, Szkolnictwo wyższe
Education, Social communication, Non-material social services, Higher education
Abstrakt
Włączenie zasad społecznej odpowiedzialności do strategii zarządzania uczelnią może wpłynąć na zbudowanie poprawnych relacji ze wszystkimi interesariuszami. Włączenie zasad społecznej odpowiedzialności do strategii zarządzania uczelnią może wpłynąć na zbudowanie poprawnych relacji ze wszystkimi interesariuszami. Rosnąca świadomość uczelni w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji znajduje potwierdzenie w przeprowadzonym badaniu jakościowym poświęconym działaniom w ramach odpowiedzialności społecznej uczelni. (abstrakt oryginalny)

In its educational activities a college has an influence on a shape of society. Putting the rules of social responsibility and management strategy together can create proper relationships with all stakeholders (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., (2007), Koncepcja CSR: fundamentalna zmiana w działaniu przedsiębiorstw czy chwilowa moda?, „Przegląd Corporate Governance" nr 2.
 2. Andersen B., (2004), Bringing Business Ethics to Life. Achieving Corporate Social Responsibility, American Society for Quality, Quality Press, Milwaukee.
 3. Barnett R., (2007), Recovering the Civic University, [w:] McIlrath L., Mac Labhrainn I. (red.). Higher Education and Civic Engagement: International Perspectives, Ashgatc Publishing, Aldershot.
 4. Carroll A.B., Buchholtz A.K., (2000). Business and society: ethics and stakeholder management, Thomson Learning, Cincinnati.
 5. Gasparski W. (red.). (2003), Europejskie i światowe standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Geryk M., (2007), Czy absolwenci znajdują pracę? Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako ważne ogniwo gospodarki rynkowej, (wydruk komputerowy referatu na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 7. Geryk M., (2007), Rynek uczelni niepublicznych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Grayson D., Hodges A., (2004), Corporate Social Opportunity. Seven Steps to Make Corporate Social Responsibility Work for Your Business, Grccnlcaf Publishing, Sheffield.
 9. Grzegorzewska-Ramocka E., (2005), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce.
 10. Kirkley W. K., (2000), Organizational Transformation and Strategic Success: The Role of Values, [w:] Ryan L.V., Gasparski W., Enderle G. (red.), Business Students Focus on Ethics, The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, vol. 8, Transaction Publishers, New Brunswick.
 11. Koładkiewicz I., (2007), Społeczna odpowiedzialność a konkurencyjność. Z perspektywy państwa, sektora i przedsiębiorstwa, „Przegląd Corporate Governance'* nr 2.
 12. Lewandowski J., (2003), Aspekty społeczne przedsiębiorstwa przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Grudzewski W.M., Hejduk I.K., (red.), Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz", Warszawa.
 13. Morawski R.Z. (red.), (1999), Efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 14. Naess A., (2001), Musimy słuchać swoich uczuć, [w:] Korbela A.J. (red.), O przyrodzie i człowieku: rozmowy Dzikiego Życia. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bielsko-Biała.
 15. Portal Organizacji Pozarządowych, [www.ngo.pl].
 16. Strużyna J., Bratnicki M. (red.), (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 17. Rosam I., Peddle R., (2004), Implementing Effective Corporate Social Responsibility and Corporate Governance, British Standards Institution, London.
 18. Rudolf S., (2003), Rola kapitału społecznego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Grudzewski W.M., Hejduk I.K., (red.), Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz", Warszawa.
 19. Spence L.J., (2002), Is Europe distinctive from America? An overview of business ethics in Europe, [w:] von Weltzien Hoivik H. (red.). Moral Leadership in Action. Building and Sustaining Moral Competence in European Organizations, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 20. Szyszka B., (2000), Basic Ethical Aspects of American Companies Operating In Poland, [w:] Ryan L.V., Gasparski W., Enderle G. (red.). Business Students Focus on Ethics, The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, vol. 8, Transaction Publishers, New Brunswick.
 21. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r.. Nr. 164, poz. 1365).
 22. Walczak M., (2001), O wynikach niektórych badań nad zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach, „Organizacja i Kierowanie" nr 2.
 23. Wilkin, J., (2005), Jaka ekonomia społeczna w Polsce?, „Trzeci Sektor" nr 2.
 24. Zaleznik A., (2007), Prawdziwa istota pracy menedżera, „Harvard Business Review Polska", nr 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu