BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego
Labour productivity vs. the size of the public sector
Źródło
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 1, s. 3-12, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Master of Business Administration (MBA), Produktywność pracy, Sektor publiczny, Płace
Master of Business Administration (MBA), Labour productivity, Public sector, Wages
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważną kwestią ekonomiczną jest relacja między sektorem prywatnym a sektorem publicznym. To zagadnienie można rozwiązywać za pośrednictwem wskaźnika produktywności pracy. Ten wskaźnik pozwala na stosunkowo precyzyjne wyznaczenie rozmiaru płac w sektorze publicznym jako funkcji PKB i produktywności pracy. Przekroczenie wyznaczonego rozmiaru plac będzie skutkowało wzrostem inflacji. Rozważania ukazują także drogi reformowania systemu podatkowego jako konsekwencji zrozumienia, iż w niniejszym artykule praca jest zawsze samofinansująca.(abstrakt oryginalny)

A size of the public sector in relation to private one is an important economic issue. The relationship between the private and public sector can be successfully determined thanks to the labour productivity indicator. This indicator makes it possible to relatively precisely determine the height of wages in the public sector using the GDP function and labour productivity. Exceeding the established height of wages would result in an increase in inflation. In addition, the article indicates ways of reforming the tax system as a consequence of acknowledging that labour is always self-financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkins, P. (2005) Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 2. Cieślak, I. (2007) Rachunek kapitału ludzkiego jako podstawa zarządzania kosztami pracy, praca doktorska. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
 3. Dobija, M. (2004) Analityczna funkcja produkcji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.
 4. Dobija, M. (2005) Financing Labour in the Public Sector with- out Tax Funds. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No. 4, pp. 5-20, Dostępne na http://ssrn.com/abstract=956553.
 5. Dobija, M. (2007) Abstract Nature of Capital and Money. In: Cornwall, L.M. (ed.) New Developments in Banking and Finance, Chapter 4, pp. 89-114. New York: Nova Science Publishers, Inc.
 6. Dobija M. (2008) Labour productivity ratio as a core of international economic comparisons. In: Górowski, I. (ed.) General Accountiny Theory, Evolution and Design for Efficiency, Warszawa: WSPiZ/WAiP.
 7. Dyląg, R., Koczuba-Sobieraj, M. (2004) Production Function, Accountings. Econometric Approach. In: Dobija, M., Martin, S. (ed.) General Accounting Theory, Towards Balancing the Society. Warsaw: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management.
 8. Kołodko, G.W. (2008) Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 9. Kurek, B. (2007) Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko. Praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 10. McConnell, C., Brue, S. (1986) Contemporary Labour Economics. New York: McGraw-Hill.
 11. Mishel, L., Bernstein, J. and Allegretto, S. (2007) The State of Working America 2006/2007. An Economic Policy Institute Book. Ithaca, N.Y.: ILR Press, an imprint of Cornell University Press.
 12. Zarlenga, S. (2008) The Needjor Monetary Kejorm. American Monetary Institute, http://www.monetary.org/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu