BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sak Piotr
Tytuł
Problematyka podsłuchu w stosunkach pracowniczych - artykuł dyskusyjny
The Issue of Phone Tapping in Workers' Relations - a Debating Article
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 4, s. 11-14
Słowa kluczowe
Relacje kierownik-podwładny, Odpowiedzialność kierownictwa, Dobra osobiste, Prawa pracownika
Manager-subordinate relationships, Manager's liability, Personal rights, Employee rights
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor przedstawia budzące w praktyce wątpliwości związane z oceną legalności podsłuchiwania przez pracodawcę rozmów odbywających się bezpośrednio pomiędzy pracownikami, pracownikami i pracodawcami, a także innymi osobami, np. klientami czy kontrahentami, oraz z nagrywaniem rozmów telefonicznych pracowników przez pracodawcę. W tym celu wyszczególnia wiele przypadków, w których istnieje możliwość stosowania środków technicznych umożliwiających rejestrowanie rozmów pracowników, jak i sytuacje, w których podsłuchiwanie pracowników wymaga spełnienia dodatkowych wymogów po stronie pracodawcy. Wskazuje także negatywne konsekwencje dla pracodawcy związane ze stosowaniem nielegalnego podsłuchu oraz możliwe działania ukierunkowane na uniknięcie i wyeliminowanie narażenia się na ponoszenie odpowiedzialności przez pracodawcę w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The focus of this article encompasses issues concerned with the evaluation of legality of wire tapping and recording phone conversations conducted by the employees (employee to employee, employee to employer, employee to other person, e.g. client or contractor) by the employer. The author of the said article details a number of cases in which there is a possibility of utilising technical means to allow recording conversations of the employees as well as situations in which tapping requires meeting additional demands on the side of the employer. Negative consequences of using illegal wire tapping by the employer are also presented. The article also mentions the issues concerning possible actions aimed at avoiding and eliminating exposure to taking responsibility by the employer in this matter. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Celeda (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 757.
  2. Prawo pracy, red. K.W Baran, Zakamycze, Kraków 2005, s. 69-70.
  3. S. Waltoś, Proces karny - zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 370-371.
  4. M. Woźniak, Opinia prawna dotycząca możliwości nagrywania rozmów telefonicznych, www.recordic.pl/files/dokumenty/opinia-prawna.doc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu