BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuśmierz Magdalena, Jędrzejowicz Paweł, Kirov Nikołaj
Tytuł
Ewaluacja szkoleń w instytucji administracji publicznej jako sposób podnoszenia efektywności organizacji. Studium przypadku Urzędu m.st. Warszawy
Evaluating training programs in public administration institutions as a way improving organisational efficiency. Case Study of the Warsaw Municipal Government Office
Źródło
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 1, s. 13-27, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Master of Business Administration (MBA), Ewaluacja, Szkolenia, Ocena programów szkoleniowych, Szkolenie pracowników
Master of Business Administration (MBA), Evaluation, Training, Training programme evaluation, Manpower training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wykorzystania modelu Kirkpatricka (2001) do badania efektywności szkoleń w administracji publicznej na przykładzie Projektu Rozwoju i Inwestycji w Menedżera (PRIME), pokazanie ograniczeń modelu i wskazanie kierunku do dalszych badań. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić wysoką efektywność szkoleń PRIME na pierwszych trzech poziomach efektywności w skali Kirkpatricka. Stwierdzenie efektywności szkoleń na poziomie rezultatów, a zatem całej organizacji, nie poddaje się jednak weryfikacji przy zastosowaniu jedynie tej metody. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the application of the model developed by Kirkpatrick (2001) used for measuring the effectiveness of training programmes in public administration, using the example of the PRIME project, as well as to point out the limitations of the model and to indicate the direction for further research. The achieved results show a high effectiveness rate of the PRIME trainings on the first three levels of effectiveness on the Kirkpatrick scale. However, stating the effectiveness of training on the results level, therefore the whole organisation, cannot be verified using this method only. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boydell, T., Leary, M. (2006) Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. Griffin, W.R. (2004) f odstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: WN PWN.
 3. Kirkpatrick, D.L. (2001) Ocena efektywności szkoleń. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 4. Król, H. (2000) Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników. Humanizacja Pracy, nr 3, s. 29-43.
 5. Olejniczak, K. (2007) Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post. W: Haber, A. (red.) Ewaluacja ex-post: teoria i praktyka badawcza, PARP.
 6. Piechnik-Kurdziel, A. (2000) Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 552, s. 41-55.
 7. Philips, J.J, Philips, P.P. (2005) Measuring ROI in the pubłic sector. ASTD Press.
 8. Pocztowski, A. (1999) Zarządzanie szkoleniami w firmie. W: Ludwiczyński, A. (red.) Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr, s. 201-216.
 9. Rummler, G.A., Brache, A.P. (2000) Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: PWE.
 10. Zalewski, D. (2008) Możliwości i ograniczenia wykorzystania wyników ewaluacji przez instytucje publiczne. W: Haber, A., Szałaj, M. (red.) Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: PARP.
 11. Zgud, J., Kossowska, M. (2000) O ewaluacji raz jeszcze. Planowanie i projektowanie szkoleń pracowniczych. Personel, nr 3.
 12. Zarządzanie szkoleniami w służbie cywilnej - diagnoza i ocena efektywności (2006) Raport z badań projektu Pomoc doradcza oraz szkoleniowa dla służby cywilnej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu