BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lozano Platonoff Alberto, Gadomska-Lila Katarzyna
Tytuł
Inicjatywa Technologiczna - systemowy program zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
The Technological Initiative - a programme for increasing innovativeness and competitiveness in an economy
Źródło
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 1, s. 28-35, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Master of Business Administration (MBA), Ewaluacja, Szkolenia, Ocena programów szkoleniowych, Szkolenie pracowników
Master of Business Administration (MBA), Evaluation, Training, Training programme evaluation, Manpower training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poziom gospodarczy Polski w porównaniu do innych krajów (zwłaszcza do USA oraz państw dawnej UE) nadal jest niski. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym poprawę tego stanu jest rozwój działalności innowacyjnej, opartej na wysoko zaawansowanych technologiach. Paradoksalnie, Polska posiada szerokie możliwości w tym obszarze. Wielu Polaków dysponuje potrzebną wiedzą oraz umiejętnościami i ma konkretne pomysły w tym zakresie. Potencjał ten marnowany jest jednak głównie z powodu braku właściwej polityki (w tym również instrumentów) wspierającej działalność innowacyjną przedsiębiorstw oraz braku współpracy między organizacjami (przedsiębiorcy, ośrodki naukowo-badacze, instytucje finansowe itp.). Lukę tę wypełnia Inicjatywa Technologiczna - kompleksowy program ukierunkowany na rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne. (abstrakt oryginalny)

The level of economic development in Poland is still low compared to other countries (especially the USA and the "old" EU member states). The key element to improve this condition is the development of innovative activities based on high technologies. Paradoxically, Poland has a wide potential in this area. Many Poles have the necessary knowledge, skills and solid ideas. However, this potential is wasted. This is mainly due to the fact that the country lacks an appropriate policy (and its instruments) to support innovative activities in enterprises. Another reason is the insufficient cooperation between organisations (entrepreneurs, research centres, financial institutions, etc). This gap is filled by Technological Initiative - a complex programme aimed at the development of new products and technologies, based on Polish scientific and technological achievements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielski, I. (2000) Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o.
  2. GUS (2006) Nauka i Technika w 2005 roku, Warszawa. 3. Materiały Międzyresortowego Zespołu ds. Rozwoju Sektorów Wysoko zaawansowanych Technologii pod kierownictwem prof. Teresy Lubińskiej.
  3. PARP (2003) Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy. Warszawa: PARP.
  4. http://www.nauka.gov.pl
  5. http://www.wpi.poznan.pl
  6. http://parp.gov.pl/publikacjaS6.php
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu