BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz
Tytuł
Hierarchia i poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem
The hierarchy of consumer needs in households affected by unemployment
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 3, s. 115-135, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Bezrobocie
Living standard, Households, Budgets of households, Unemployment
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Struktura respondentów i ich rodzin, [2] Hierarchia potrzeb konsumpcyjnych według stopnia ich ważności, [3] Ocena stopnia zaspokojenia wybranych potrzeb konsumpcyjnych gospodarstwa domowego (w %), [4] Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych w ankietowanych gospodarstwach domowych (w %) w 2000 r. i w 2006 r., [5] Wskaźnik zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych w ankietowanych gospodarstwach domowych w 2000 r. i 2006 r.
Abstrakt
Autor tłumaczy, że o hierarchizacji potrzeb ludzkich w dużym stopniu decyduje rozporządzalny dochód, a gospodarstwa domowe z osobami bezrobotnymi dysponują stosunkowo niskim dochodem per capita, co w konsekwencji rzutuje na strukturę wydatków konsumpcyjnych oraz na poziom zaspokojenia potrzeb. Autor nadmienia również, że w gospodarstwach tych niskie dochody umożliwiają zaspokojenie jedynie potrzeb egzystencjalnych, na ogół nie posiadają one funduszu swobodnej decyzji, który umożliwia zaspokojenie potrzeb dalszych (czyli potrzeb w zakresie kultury, turystyki i wypoczynku, transportu i łączności), a nawet jeśli posiadają taki fundusz, to jest on bardzo skromny. Dlatego według autora w gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem nieco inaczej niż w pracowniczych gospodarstwach domowych prezentuje się układ hierarchii potrzeb, czyli ważności ich odczuwania przez człowieka.

The paper deals with the problem of households affected by unemployment and examines the hierarchy of consumer needs in such families. The research covers several groups of consumer needs, including food, clothing, household supplies, housing, vacations and cultural needs. Empirical material analyzed in the paper comes from surveys carried out in 2000 and 2006 among households in the central Polish province of Mazovia. The article analyzes the hierarchy of needs according to the level at which they are met. In the process, the author considers selected socio-demographic factors such as sex, age, education, number of family members, per capita income, place of residence, and how long the unemployed person has been out of work. The analysis shows that many of the surveyed households do not satisfy their basic consumer needs, while the hierarchy of these needs is relatively inflexible and impervious to change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gajewski S., [1987], Hierarchia i intensywność potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych (determinanty, zróżnicowanie i mechanizmy rozwoju), Wydawnictwo UL, Łódź.
  2. Keys A., [1960], The Biology of Human Starvation, University of Minnesota Press, Minneapolis.
  3. Zalega T., [2007a], Potrzeby ludzkie i ich hierarchizacja a współczesne koncepcje konsumpcji, Problemy Zarządzania nr 3 (17), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
  4. Zalega T., [2007b], Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
  5. Zalega T., [2008a], Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  6. Zalega T., [2008b], Potrzeby konsumpcyjne i ich hierarchizacja w gospodarstwach domowych Z osobami bezrobotnymi, [w]: Z. Kędzior, G. Maciejewski (red.), Zachowania konsumentów - stagnacja czy zmiana?, CBiE AE w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu