BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypczak Zofia
Tytuł
Wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki) - Polska na tle krajów OECD
Expenditures on pharmaceutical products (medicaments) - Poland compared to OECD countries
Źródło
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 1, s. 46-54, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Master of Business Administration (MBA), Wydatki gospodarstw domowych, Rynek farmaceutyczny, Przemysł farmaceutyczny
Master of Business Administration (MBA), Household expenditures, Pharmaceutical market, Pharmaceutical industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja - dla Polski i pozostałych krajów OECD - poziomu i źródeł finansowania wydatków na artykuły farmaceutyczne oraz pokazanie relacji wydatków na leki do wydatków na ochronę zdrowia oraz produktu krajowego brutto (PKB). Opracowanie zawiera także informację o wielkości i strukturze finansowania rynku farmaceutycznego w Polsce; przedstawiono wielkość rynku szpitalnego, wysokość refundacji leków przez państwo oraz poziom wydatków na leki ponoszonych przez gospodarstwa domowe. W skali całej gospodarki narodowej wydatki na leki stanowią ok. 30% wydatków na ochronę zdrowia, a w gospodarstwach domowych - wydatki na leki, ustalone dzięki badaniom budżetów, osiągają poziom ponad 60% wydatków na zdrowie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the level and sources of financing the expenditures on pharmaceutical products and to show the relation between the expenditures on medicaments, the expenditures on healthcare and the Gross Domestic Product (GDP) in Poland and other OECD members. This paper also contains information about the size and financing structure of the pharmaceutical market in Poland, information about the size of the hospital market, the amount of governmental reimbursements for medicaments and the amount of household expenditures on medicaments. In the national economy the expenditures on medicaments amounts to 30% of total healthcare expenditures, and as far as households are concerned - over 60% of total healthcare expenditures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga II, wersja III 2008, Warszawa. Dostępne na www.termedia.pl
  2. GUS (2002-2007) Budżety gospodarstw domowych. Warszawa
  3. GUS (2002-2008) Rocznik Statystyczny. Warszawa
  4. Konijn, P. (2007) Statistics in focus. Economy and Finance, nr 45. Dostępne na www.eurostat.org
  5. OECD Health Data 2007 i 2008. Dostępne na www.oecd. org)
  6. OECD Purchasing Power Parity Program (2007) Dostępne na www.oecd.org
  7. Skrzypczak, Z. (2008) Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w latach 1995-2005. Handel Wewnętrzny, nr 4-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu