BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Maciej
Tytuł
"Mieszkam w TBS-ach" : społeczne identyfikacje mieszkańców budownictwa społecznego
"I Live in Social Housing Associations" : Social Identifications of Social Housing Tenants
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2009, nr 1, s. 95-109, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Ludność miejska, Świadomość społeczna, Socjologia grup społecznych, Badania socjologiczne, Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)
Urban population, Public awareness, Sociology of social groups, Sociological research, Social Housing Associations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy forma własności mieszkania jest równie ważną podstawą społecznych identyfikacji jak miejsce zamieszkania. Autor przedstawia wyniki własnych prac badawczych, prowadzonych nad lokatorami Towarzystw Budownictwa Społecznego w Szczecinie. Z prac tych wynika, że formy organizacji własności przestrzeni stają się dla niektórych badanych coraz istotniejszą częścią społecznej tożsamości, ważniejszą niż położenie w przestrzeni miasta czy cechy zamieszkiwanej przestrzeni. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to examine if the form of ownership is a base of social identifications as important as a space of living. Author presents results of own research, conducted in Szczecin in Social Housing Associations area. The results show that forms of ownership become important part of social identity, even more than location in urban space.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Basista A., 2001, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Białek-Jaworska A., 2004, "Rozwój społecznego budownictwa czynszowego w Polsce", Ekonomia, nr 13.
 3. Bokszański Z., 1989, Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Borowik L, 2003, Blokowiska - miejski habitat w oglądzie socjologicznym. Studium jakości wrocławskich środowisk mieszkaniowych, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 5. Bryx M., 2006, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Warszawa: Poltext.
 6. Bujwicka A., 2004, "Typy sąsiedzkiego ładu aksjonormatywnego w środowisku wielkomiejskim", w: A. Majer, P. Starosta (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 246-264.
 7. Frąckiewicz L. (red.), 2005, Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Warszawa: łnstytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 8. Gottdiener M., Hutchison R., 2000, The New Urban Sociology, New York: McGraw--Hill.
 9. Gruszczyński L.A., 2003, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 10. GUS, 2006, Gospodarka mieszkaniowa w 2005 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 11. Jałowiecki B., 1968, Osiedle i miasto - socjologiczno-urbanistyczne studium jednostek mieszkaniowych Wrocławia, Warszawa: Arkady.
 12. Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 13. Kowalewski M., 2005, "Struktury społeczno-przestrzenne miast polskich w perspektywie Europy metropolitalnej", w: J. Leoński, R.B. Woźniak (red.), Współczesne społeczeństwo polskie a wyzwania integracji europejskiej. Studia i materiały (seria Rozprawy i Studia, t. 558), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 259-279.
 14. Kotus J., 2007, "Natura wielkomiejskich sąsiedztw", w: I. Jażdżewska (red.), Polska geografia osadnictwa - dotychczasowy dorobek -program badań, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 87-95.
 15. Kryczka R, 1981, Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście: ideologie i rzeczywistość, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 16. Malikowski M., 2002, "Przemiany miast polskich w okresie transformacji systemowej", w: W. Misztal, J. Styk (red.), Czynniki miastotwórcze w okresach wielkich zmian społecznych (seria: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. III), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 207-215.
 17. Misiak W., 1993, Jakość życia w osiedlach miejskich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 18. Nurek S., 1982, Waloryzacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 19. Rykiel Z., 1999, "Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców", Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, nr 170, Wrocław: Continuo.
 20. Szczepański M.S., 2005, "Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny", w: W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 121-141.
 21. Słodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 22. Sowa K.Z., 1988, Miasto - środowisko - mieszkanie, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 23. Tobolczyk M., 1999, "Zapomniane idee osiedli społecznych", Gazeta Wyborcza, 18 sierpnia, http://muzeum.gazeta.pl/Iso/Plus/Dom/Wiearch/120spo.html.
 24. Turowski J., 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 25. Turowski J., Mitaszko R., 1969, Spółdzielcze osiedle mieszkaniowe. Monografia socjologiczna osiedla im. A. Mickiewicza w Lublinie, Warszawa: Wydawnictwo Rady Naukowej Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
 26. Urbańska W., 2001, "Problemy rozwoju budownictwa Towarzystw Budownictwa Społecznego", Sprawy Mieszkaniowe, nr 1-2.
 27. Węcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-gospodarczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Wojtkun G., 2004, Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku, Szczecin: Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej.
 29. Zaniewska H. (red.), 2005, Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast. Społeczna, integracyjna i urbanistyczna polityka mieszkalnictwa. Stan i kierunki działań, Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 30. Zaniewska H. (red.), 2007, Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Społecznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu