BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych
Innovativeness of industrial sector enterprises
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2009, nr 2, s. 21-31, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych
Enterprise innovation, Industrial enterprises, Development projects financing
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Artykuł omawia kwestie innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych z perspektywy mierników: nakładów na działalność innowacyjną, źródeł tych nakładów i ich struktury oraz udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie badanych firm. Poziom mierników i ich struktura wskazują na względnie niską innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, zwłaszcza małych i należących do sektora prywatnego.(abstrakt oryginalny)

The article treats of the industrial enterprise innovativeness including following measures: —expenditures on innovative activity, —sources of funds of innovative activity, —structure of expenditures on innovative activity, —share of innovative enterprises in all number of surveyed companies. The level of these measures and their structure indicate relatively low innovativeness of industrial enterprises in Poland. It concerns, particularly, the small ones and the belonging to the private sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J. (2007a), Innowacyjność polskich przedsiębiorstw i jej utrudnienia, [w:] Nowoczesność przemyslu i usług, pod red. J. Pyki, TNOiK, Katowice.
  2. Baruk J. (2008), Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w państwach czlonkowskich Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź
  3. European Innovation Scoreboard 2006. Comparative analysis of innovation performance (2007), Office for Official Publications of the European Communities
  4. Eurostat news release (2007), 22 February, http://ec.europa.eu/eurostat
  5. Forfas Innovation Survey (2006), The Fourth Community Innovation Survey - First Findings, Forfas, September
  6. Innovation in Europe (2004), Results for the UE, Iceland and Norway, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu