BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan, Śniadecki Janusz
Tytuł
Logos a etos - podstawowa zasada w zarządzaniu publicznym
Logos and ethos: information before opinion - the main principle in public management
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 15-24, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje pożytku publicznego, Etyka, Informacja, Usługi publiczne, Reforma administracji publicznej
Public benefit organisation, Ethics, Information, Public services, Civil service reform
Abstrakt
Opracowanie dotyczy uwarunkowań i zasad etycznego zarządzania publicznego, w szczególności odnoszonych do współczesnego państwa i jego instytucji. Autorzy zwracają uwagę na niepokojące zjawisko jakim jest kreowanie zachowań obywateli oraz instytucji publicznej najpierw przez kształtowanie opinii, a następnie dobieranie do niej adekwatnej informacji. Autorzy w prowadzonej dyskusji analizują przyczyny takiego stanu i opowiadają się za przestawieniem w przekazie i komunikacji w procesie zarządzania publicznego obu zjawisk. Opowiadają się za przedstawieniem – jako podstawową zasadą skutecznego funkcjonowania zarządzania publicznego – kolejności postępowania, najpierw informacja a dopiero na jej podstawie kształtowanie, formułowanie opinii. W prowadzonej dyskusji starają się uzasadnić tę tezę. (abstrakt oryginalny)

Public management considers that government and its administration resembles - in some important ways - private sector management. There are tools appropriate in public and private domains, tools that maximize efficiency and effectiveness. Study and teaching of public management are widely practiced in developed nations. Many mangers spend the large sums making them subject to many more conflict of interest and ethics guidelines in most nations. In this article the authors discuss issues of information and opinions as a main principle of public management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Etyka biznesu, (1997), L.V. Ryan i J. Sójka (red.(Wydawnictwo "W drodze". Poznań.
 2. Etyka parlamentarna. Informacje i Opinie, (1997). Biuro Studiów i Ekspertyz. Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 3. Jankowski S., (1998), Etyka biznesu, w: S. Marciniak (red.). Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Jedynak S., (1999), Mały słownik etyczny. Oficyna Wyd. „Branta", Bydgoszcz.
 5. Juros H., (1993), Logos i etos w kulturze europejskiej, "Przegląd Powszechny", nr 6.
 6. Klimczak B.. (1996), Etyka gospodarcza. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 7. Kodeks Etyki Menedżera, (2002), Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce, Zasady ogólne.
 8. Kornacka D., (2000), Don Kichot w świecie etyki, "Businessman Magazine", nr 3.
 9. Kubiak A., (2003), Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji. Raport z. badań. Wyd. Fundacji im. S. Batorego, Warszawa.
 10. Kunzmann P.. Burkard F.P.. Wiedmann F., (1999), Atlas filozofii, Wydawnictwo Prószyński i S-ka. Warszawa.
 11. Nogalski B., Śniadccki J.. (1996). Etyka menedżerska, Oficyna Wydawnicza OPO. TNOiK. Bydgoszcz.
 12. Nogalski B., Śniadecki J.. (2001). Etyka zarządzania przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza OPO. TNOiK, Bydgoszcz.
 13. Patrzałek T., (1999). W kręgu etyki, poetyki i dydaktyki stona. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
 14. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ. (1982) ..Głos Nauczycielski". (Wkładka).
 15. Przewodnik po etyce, (2000). KiW. Warszawa.
 16. Rivers W.L.. Mathews C. ( 1995). Etyka środków przekazu. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe "Ars Polonia". Warszawa.
 17. Sobczak J.. (1998), Prawo środków masowej informacji. Prasa, radio, telewizja. Dom Organizatora. TNOiK, Toruń.
 18. Stinger P., (1991), A Companion to Ethics, Monash University. Melbourn. wydanie polskie: J. Górnicka (red. nauk. wyd. polskiego).
 19. Środa M.. (2005). Marcinkiewicz to nie Mojżesz. "Polityka" nr 43.
 20. Śniadecki J.. ( 1998). Etyka jak przejaw kultury, [w:] B. Nogalski i Zespół (red.) Kultura organizacyjna duch organizacji. Oficyna Wyd. OPO. TNOiK, Bydgoszcz.
 21. Śniadecki J., (2006), Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem w regionie strukturalnego bezrobocia. Identyfikacja - diagnoza - kierunki zmian. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu