BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowicz Jacek
Tytuł
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownika wykonującego wolny zawód
Special Protection of Employment Durability in Case of Employees Performing Professional Services
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 4, s. 15-20
Słowa kluczowe
Stosunek pracy, Ochrona praw pracowniczych, Umowa o pracę, Regulacje prawne
Legal employment relation, Employee rights protection, Employment contract, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Unormowania prawne dotyczące tzw. wolnych zawodów, w przypadku których ustawodawca dopuszcza ich wykonywanie także w ramach stosunku pracy, z jednej strony wpływają modyfikująco na wynikającą z przepisów prawa pracy treść poszczególnych "tradycyjnych" praw i obowiązków stron stosunku pracy, z drugiej zaś strony wzbogacają katalog tych praw i obowiązków o ich szczególne kategorie związane bezpośrednio ze specyfiką wykonywania wolnych zawodów. Przykładem takiego oddziaływania wskazanych unormowań są analizowane w artykule przepisy wprowadzające specyficzne formy szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy ich wykonawców. (abstrakt oryginalny)

According to art. 19 item 1 of the act dated July 6, 1982 on legal advisors a termination of the employment relationship with notice with a legal advisor due to unsuitable performing of duties, as reffered to in the provisions of the above act, can be carried out by an organizational entity only on consulting regional association of legal advisors. On the other hand, according to art. 18 item 1 - 2 of the act dated May 17, 1989 on medical associations the employer cannot terminate with notice the employment agreement with a doctor fulfilling a function by appointment in bodies of medical associations during the term of mandate without the consent from a relevant medical association. In like manner were normed the rules of protecting durability of employment relationship with veterinary surgeons fulfilling a function by appointment in bodies of veterinary surgeons associations (art. 22 item 1- 3 of the act dated December 21, 1990 on the profession of veterinary surgeon and veterinary surgeons associations). Otherwise, still uniformly, was settled the question of special protection of durability of employment relationship with nurses, midwives (art. 11 item 1- 2 of the act dated April 19, 1991 on nurses and midwives association) and laboratory diagnosticians (art.52 item 1- 2 of the act dated July 27, 2001 on laboratory diagnostics) fulfilling a function by appointment in bodies of parent association as indicated by relevant legal provisions. Therefore, the employer cannot terminate with notice or terminate the employment agreement with an employee fulfilling a function by appointment in bodies of the association during the term of mandate and a year after its expiry without the consent of relevant association (a relevant regional nurses and midwives association and the National Laboratory Diagnosticians Asociation respectively). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ł. Błaszczak, W nawiązaniu do polemiki -jeszcze raz o statusie radcy prawnego, "Radca Prawny" 2005, nr 2, s. 93.
  2. J. Borowicz, Obowiązki wykonawcy wolnego zawodu - próba klasyfikacji, "Rejent" 2008, nr 6, s. 9-17.
  3. L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2000, s. 96-99.
  4. J. Jacyszyn. Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004, s. 19-28.
  5. Z. Klatka, Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 1999, s. 152.
  6. Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz, Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 110.
  7. J. Łoziński, Z. Klatka, Status radcy prawnego jako pracownika, "Monitor Prawa Pracy" 2005, nr 3, s. 76.
  8. W. Muszalski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2004, s. 105.
  9. Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2004, s. 128-129.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu