BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziukiewicz Małgorzata
Tytuł
Tendencje i perspektywy rynku pracy
Trends and prospects of the labour market
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2009, nr 2, s. 46-59
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Zatrudnienie, Analiza danych statystycznych
Labour market, Unemployment, Employment, Statistical data analysis
Abstrakt
W artykule omówiono problemy rynku pracy oraz zmiany zachodzące w ciągu ostatnich kilku lat. Rynek pracy w Polsce mimo widocznej poprawy (spadku bezrobocia rejestrowanego i wzrostu liczby pracujących) wciąż cechuje szereg zagrożeń. Jedną z najistotniejszych jego słabości jest niewystarczająca liczba ofert pracy (zwłaszcza stałego zatrudnienia), najniższy wśród krajów UE wskaźnik zatrudnienia oraz wczesna dezaktywizacja zawodowa. Inne zagrożenia to: duży udział kobiet i młodzieży wśród bezrobotnych, niski poziom ich wykształcenia, wysoki udział bezrobocia długookresowego, zbyt wysokie bezrobocie na wsi. Sytuacja na rynku pracy jest konsekwencją różnorodnych decyzji społecznych, ekonomicznych i politycznych. Dlatego, obok aktualnej diagnozy rynku pracy, w artykule zwrócono uwagę na niezamierzone skutki rozpatrywanych zjawisk w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

The article treats of labour market problems as well as of changes occuring within last years. In spite of the significant improvement, such as decreasing registered unemployment and increasing employment, on the Polish labour market there are many dangers. The insufficient job offer number, especially of the permanent employment, the lowest employment index in the EU countries and the early job inactivation as well as the high share of women and young people in unemployment, their low education level, the high share of long-period unemployment and too high unemployment in the country are important disadvantages of the Polish labour market. The situation of the labour market results from different social, economic and political decisions. The article indicates unintended results of such phenomena for the future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu