BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G., Kruk Hanna, Skrzeszewska Katarzyna
Tytuł
Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle wymagań rozwoju trwałego i zrównoważonego
Business Competitiveness in the Light of Sustainable Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 11-20, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony
Enterprise competitiveness, Sustainable development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki traktuje czynnika środowiska przyrodniczego niestety dość marginalnie. Z drugiej strony koncepcja rozwoju zrównoważonego zyskuje coraz większą liczbę zwolenników, a środowisko, jako czynniki rozwoju, staje się coraz istotniejsze. Przedsiębiorstwa, podczas planowania swojej działalności, powinny uwzględnić zadania związane z ochroną środowiska. Dla wielu z nich, takie działania stają się barierami w dalszym rozwoju, ale duża część przedsiębiorstw świadomie decyduje się na użycie przyjaznych środowisku technologii i budowaniu swojej przewagi konkurencyjnej na podstawie tzw. "zielonej" strategii działania.

Competitiveness is often defined (in general way) as a business ability to stay on the market. Nowadays the sustainable development concept gains more and more adherents. In changeable surroundings, the environment, as a development factor, becomes more important. Businesses, during planning their activities, have to take into account problems of the environment protection. For many of them, these problems are development barrier, but other businesses consciously decide on using "green" (environment friendly) technologies, and they built their competitive advantage on this strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk H., Wojtkowska-Łodej G, Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 2. Fiedor B., Ogólny przegląd doświadczeń i koncepcji, [w:] Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 3. Kruk H., Środowisko przyrodnicze jako czynnik konkurencyjności regionu. Studium przypadków (rozprawa doktorska), WE UG, Sopot 2006 (niepubl.).
 4. Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec w rozszerzonej Unii Europejskiej, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 5. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 6. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998.
 7. Skrzeszewska K., Determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw armatorskich (rozprawa doktorska), WE UG, Sopot 2001 (niepubl.).
 8. Skrzeszewska K., Model wielopłaszczyznowy otoczenia dalszego przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, red. H. Adamkiewicz-Drwiłło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Spruyta J., Ship Management, Lloyd's of London Press Ltd., London 1994.
 10. Śleszyński J., Wskaźniki trwałego rozwoju Unii Europejskiej, [w:] Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wyd. WSE, Białystok 2007.
 11. The World Competitiveness Yearbook, IMD, Lausanne 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu