BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojny Jacek
Tytuł
Infrastruktura transportu drogowego w krajach Unii Europejskiej
Road transport infrastructure in European Union countries
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2009, nr 2, s. 72-86, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Transport drogowy, Analiza porównawcza
Transport infrastructure, Road transport, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W literaturze zawarte są propozycje wskaźników wyposażenia w infrastrukturę transportową, które mają charakter ilościowy i jakościowy, nie zdołano jednak wypracować kompleksowego systemu oceny. Proste mierniki nie dają możliwości oceny dopasowania infrastruktury do funkcji, jakie ona powinna spełniać. W artykule zastosowano metodologię wielowymiarowej analizy porównawczej. Wyniki badania ukazały znaczny stopień zróżnicowania stanu infrastruktury drogowej w krajach UE. Regiony wykazują popyt na wyposażenie infrastrukturalne zależnie od indywidualnych uwarunkowań. Korzyści z rozbudowy sieci drogowej, przyjmują różną skalę w zależności od stanu wyposażenia. W regionach najlepiej rozwiniętych inwestycje przynoszą minimalne efekty krańcowe.(abstrakt oryginalny)

It was impossible in this study to develop a comprehensive estimation system but in the literature you can find some proposals of quantitative and qualitative indices of the transport infrastructure equipment. Simple measures do not make possible to estimate the infrastructure adjustment to the function it should fulfil. The method of multi-dimensional comparative analysis was used in the study. The research results indicated the significant differentiation of the road transport infrastructure in the EU countries. Regions need infrastructural equipment depending on individual conditions. Road development profits are different and depends on the previous equipment state. In the best developed regions new investments produce minimal extreme effects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziedul B., Mazur E. (1992), Materiały do przedmiotu geografia transportu Polski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
  2. Kristiansen J. (1993), Regional Transport Infrastructure Policies, w: Banister D., Berechman J., Transport in a Unified Europe - Policies and Challenges, Elsevier Science Publishers
  3. Ohlin B. (1967), Interregional and International Trade, Harvard University Press, Harvard Economic Studies, Cambridge, vol. 39
  4. Strojny J. (2005), Opóźnienie rozwojowe infrastruktury transportowej Polski w relacji do zachodnioeuropejskich krajów UE, "Wiadomości Statystyczne", nr 7
  5. Stough R., Vickerman R., Button K., Nijkamp P. (2002), Transport Infrastructure, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham UK
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu