BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukaszewicz Aleksander
Tytuł
Nauka, innowacje, technologia XX wieku : Refleksje społeczno-ekonomiczne
Science, Innovations, Technology of XX Century : Socio-Ekonomic Reflections
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2001, nr 1, s. 16-30, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Postęp cywilizacyjny, Zagrożenia cywilizacyjne, Zagrożenia społeczne, Nowe technologie, Postęp naukowo-techniczny, Innowacje techniczne
Progress of civilization, Civilization risk, Social risks, High-tech, Progress in science and technology, Technical innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozważania autora dotyczyły ważniejszych zdobyczy człowieka w XX wieku. Autor przytoczył szereg przykładów dwoistości rezultatów innowacji naukowych, technologicznych i społecznych, które przekreśliły harmonię pomiędzy postępem naukowym i technologicznym z jednej strony, a rozwojem społeczno-gospodarczym z drugiej strony. Wspaniałe, ale i groźne zdobycze nauki i technologii XX wieku, budzące nadzieje, ale i strach, ewolucje socjalne i polityczne tego stulecia pozostawią następnym pokoleniom trudne, dwoiste i potencjalnie konfliktogenne dziedzictwo.

The author expresses his conviction that particularly in the XX century science, technology and innovations have proved their ednogenic character before the whole historical social process. The explosion of science, technology and innovations in the XX century is so great that in the text it was possible to draw attention only to the nodal points of these phenomena. Among others accent in the considerations is put on the separation of knowledge as an independent production factor and on the rise of a new member of the national economy - the sphere of Research and Development. The historical-comparative approach to the discussed phenomena caused the consideration of the effective factors of progress in the discussed fields, and thus also the role of the state and motivation-economic and non-economic - of this progress. Among the new phenomena concerning the effective factors and amplifying the motivations of technological and social innovation the author included ecological problems. Treating about innovations the author emphasized also the role of various great social innovations which no less than technological innovations distinguished the XX century against the historical background. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albinowski S., Bogactwo i nędza narodów. Warszawa 1996.Ferry L., Nowy lad ekologiczny. Drzewo, zwierzę i czlowiek, Warszawa 1995.
 2. Galbraith J. K, Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Warszawa 1999.
 3. Hobsbawm E., Spojrzenie na krótkie dwudzieste stulecie. Wiek skrajności, Warszawa 1999.
 4. Kalecki M., Dzielą, t. I, II, V, Warszawa 1979,1980,1985.
 5. Klein S. J., Rosenberg N., An Overwiev of Innovation, Washington 1986.
 6. Marks K., Kapital, 1.1, Warszawa 1951.
 7. Meadows D. R., Meadows D. L., Randers J., Przekraczanie granic. Globalne zalamanie czy bezpieczna przyszłość, Warszawa 1995.
 8. Pajestka J., Prolegomena globalnej racjonalności człowieka, Warszawa 1990.
 9. Sawyer Ed. M., The Legacy of Michal Kalecki, vol. I-II, Cheltenham 1999.
 10. Schumpeter J. A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995.
 11. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa 1960.
 12. Tempczyk M., Świat harmonii i chaosu, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu