BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cygler Joanna
Tytuł
Ekosystem biznesu jako platforma relacji kooperacyjnych przedsiębiorstw
Business Ecosystem as a Platform for Co-opetitive Relations of Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 47-57, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Kooperacja horyzontalna, Kooperacja pionowa, Ekosystem, Ekosystem biznesowy
Enterprises cooperation, Horizontal cooperation, Vertical cooperation, Ecosystem, Business ecosystem
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy podjęli próbę przeanalizowania przedsiębiorstw w kontekście międzynarodowych ekosystemów biznesowych. W tym celu przedstawili istotę ekosystemu biznesu, a następnie relacje kooperacyjne w cyklu życia ekosystemu biznesu. Na zakończenie scharakteryzowali skłonności do tworzenia relacji kooperacyjnych, zarówno wewnątrz, jak i między ekosystemami biznesowymi, w zależności od kondycji tych ekosystemów.

Co-opetition (simultaneous competition and co-operation between competitors) can occur not only at the corporate and sector levels, but also at a business ecosystem. Business ecosystem is a combination of several organizations from different industries forming a strategic community of interests and values. Co-opetition can be concluded both at intra and inter business ecosystem levels. Co-opetitive relations are different depending on the ecosystem life stage. Moreover, there is a strong correlation between an inclination of enterprises to create co-opetitive relations with their competitors and overall condition of the business ecosystem measured by the productivity, robustness, and niche creation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Complexity: Life at the Edge of Chaos, red. R. Regine, The University of Chicago Press, Chicago 1999.
 2. Cygler J., Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, "Organizacja i Kierowanie" 2007 nr 2, s. 61-76.
 3. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWF. Warszawa l998.
 4. Gueguen G., Torres O., Fondements et dynamiques concurrentielles ecosystems d'affaires: I'exemple de Linux contre Microsoft, "Revue Francaise de Gestion" 2004 vol. 30 nr 148, s. 227-248.
 5. Gueguen G., Pellegrrin-Buocher E., Coopetition and IT business ecosystems: the success of SAP, referat na konferencję pt.: "Workshop on Coopetition Strategy: Towards a New Kind of Inter-firm Dynamics?" Catania, 16-17 września 2004.
 6. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1994.
 7. Iansiti M., Levien R., Strategy as ecology, "Harvard Business Review 2004 (March), s. 68-78.
 8. Iansiti M., Levien R., The Keystone Advantage. What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation and Sustainability, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 9. Krebs Ch. J., Ekologia, PWN, Warszawa 1997.
 10. Lewin R., Regine R., On the edge in the world of business, [w:] Complexity: Life at the Edge of Chaos, red. R. Regine, The University of Chicago Press, Chicago 1999, s. 197-211.
 11. Moore J.F., Predators and prey: a new ecology of competition, "Harvard Business Review" 1993 (May-June), s. 75-86.
 12. Moore J.F., The Death of Competition. Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems, Harper Business, New York 1997.
 13. Moore J.F., The rise of a new corporate form, "Washington Quarterly" 1998 vol. 21 nr 1, s. 167-181.
 14. Nguyen T.N., The ecology of software: a framework for the investigation of business IT integration, "The Journal of American Academy of Business" (Cambridge) 2002 vol. 2 nr 1, s. 7-11.
 15. Torrès-Bay 0., Economie d'entreprise. Organisation et stratègie à l'aube de la nouvelle èconomic, "Economica" 2000.
 16. www.sap.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu