BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młodak Andrzej
Tytuł
Hierarchiczność a porządkowanie obiektów w statystyce regionalnej
Hierarchy and ordering of objects in regional statistics
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2009, nr 4, s. 11-25, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Taksonomia, Metody taksonomiczne, Przestrzenna analiza porównawcza, Statystyka regionalna
Taxonomy, Taxonomic methods, Comparative spatial analysis, Regional statistics
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Artykuł zawiera propozycję konstrukcji taksonomicznego miernika kompleksowego dla modelu hierarchicznego w statystyce regionalnej. Przedstawioną procedurę oparto na postępowaniu wykorzystującym wzorzec rozwojowy prowadzoną w ten sposób, by wartości miernika dla obiektów wyższego poziomu były związane bezpośrednią zależnością funkcyjną — w tym przypadku liniową — z obiektami poziomu niższego wchodzącymi w ich skład. Dokonano m.in. linearyzacji wskaźników nie spełniających tego postulatu. W rezultacie tych działań otrzymano metacechę, której wartości dla obiektów hierarchicznych są średnimi jej wartości dla tworzących je subobiektów. Własność ta odzwierciedla istotę modelu hierarchicznego i może być szczególnie użyteczna w praktyce. Efektywność zaproponowanej metody zbadano na przykładzie sytuacji rynku pracy województw i podregionów w 2006 r.(abstrakt oryginalny)

The paper contains a proposal of the complex taxonomic measure construction for hierarchical model in regional statistics. The described procedure is based on the well-known proceedings using the development pattern. But it is conducted in a special way. Values of the measure for higher-level objects are connected with lower-level objects belonging to them by direct functional dependence — linear, in this case. The linearization of indices was made although it has not satisfied the above mentioned linear aggregation postulate. In consequence a metafeatitre was obtained which values for hierarchical objects are average of their values for sub-objects creating them. This property reflects the crux of hierarchical model and may be especially useful in practice. The efficiency of the proposed method upon the example of the labour market situation in Polish voivodships and sub-regions in 2006 was investigated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", R. XV, z. 4
  2. Kudrycka L, Romejko A. (1977), Właściwości funkcji CES i metody szacowania parametrów ekonomicznych, "Zeszyty Metodyczne", nr 18, GUS, Warszawa
  3. Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wilocechowych, w: J. Paradysz (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internatowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  4. Malina A., Zeliaś A. (1998), On Building Taxonometric Measures on Living Conditions, "Statistics in Transition", vol. 3, No. 3
  5. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa
  6. Strahl D., Markowska M. (2008), Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze wzglądu na innowacyjność w ujęciu dynamicznym, w: J. Pociecha (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  7. Strahl D. (2006), Dynamiczno-strukturalna miara rozwoju obiektów hierarchicznych, w: J. Dziechciarz (red.), Zastosowania metod ilościowych, "Ekonometria", nr 18, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  8. Śmiłowska T. (1997), Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym, "Studia i Prace. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN", Zeszyt 247
  9. Welfe A. (2003), Ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu