BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Artur J.
Tytuł
Rachunek kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego
Cost accounting in local territorial units
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 84-92, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Koszty, Planowanie społeczno-gospodarcze, Rachunek kosztów, Usługi publiczne
Costs, Socio-economic planning, Cost accounting, Public services
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę wykazania istoty i znaczenia kosztów w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Rozważania skoncentrowano na relacjach wydatki – koszty oraz możliwości wykorzystania w tych jednostkach metod służących kontroli poziomu kosztów w organizacjach komercyjnych. Szczególnej analizie poddano proces kształtowania poziomu kosztu docelowego i jego struktury w odniesieniu do usług publicznych realizowanych na poziomie samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Activities of local territorial units are developed with the usage of different sources. Costs are often used as the measurement of this usage, and in the long term they have to be equal to expenditures. Effective and efficient public tasks realisation demands cutting costs. It is connected with adequate planning of its value. One of the methods that can be used for it in local territorial units is target costing. It gives information about costs value and its structure, and allows to select techniques of public services realisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drury C, (2002), Rachunek kosztów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., (2005), Współczesna ekonomika usług. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., (2000), Rachunkowość'' zarządcza, Wydanie II. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Kożuch A., Kożuch A.J., Wakuła M., (2007), Rachunkowość po polsku. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 5. Kożuch A. J., (2006), Możliwości wykorzystania kontrolingu w działalności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Kożuch A., Brzozowska K. Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków.
 6. Kożuch B., (2007), Nauka o organizacji. Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 7. Lichtarski J., (2005), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Malara Z., (2006), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.
 9. Markowska M., (2006). Rachunek kosztów docelowych,[w:] Nowak E. (red.) Strategiczne zarządzanie kosztami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Micherda B. (red.), (2005), Podstawy rachunkowości - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 12. Nowak E. (red.), (2006), Strategiczne zarządzanie kosztami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Nogalski B., Nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesności, „Współczesne Zarządzanie" nr 1.
 14. Savas E.S., (1992), Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWN, Warszawa.
 15. Sobańska I. (red.), (2006), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Wydanie II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 16. Sojak S., Józwiak H., (2004), Rachunek kosztów docelowych. Oficyna Ekonomiczna. Kraków.
 17. Zysnarska A., (2006), Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu