BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolata Małgorzata, Lira Jarosław
Tytuł
Rozwój infrastruktury gospodarczej na obszarach wiejskich
Economic infrastructure development in rural areas
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2009, nr 4, s. 42-53, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura gospodarcza, Obszary wiejskie, Statystyka regionalna
Economic infrastructure, Rural areas, Regional statistics
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany, jakie miały miejsce w wyposażeniu infrastrukturalnym obszarów wiejskich w Polsce w latach 1990—2006. Przedmiotem analizy jest pięć kluczowych elementów infrastruktury gospodarczej — sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i drogowa oraz oczyszczalnie ścieków. Znaczenie infrastruktury gospodarczej w rozwoju obszarów wiejskich wynika z postrzegania jej jako podstawowego warunku prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz elementu decydującego o standardzie życia. W opracowaniu pokazano, że w Polsce dokonał się znaczny postęp w rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich, w szczególności w rozwoju systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.(abstrakt oryginalny)

The article presents changes in infrastructure equipment of Polish rural areas in the years 1990—2006. There are five key networks of the economic infrastructure: water supply, sewerage, gas, road and sewage treatment. A high importance is attached to the economic infrastructure of rural areas as a basic condition of the economic activity and an element deciding on a life standard. The article presents infrastructural development of Polish rural areas especially in the sewage (treatment) system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dolata M., Lira J. (2006), Rozwój infrastruktury gospodarczej w Polsce w latach 1990-2004 i jego prognoza na lata 2005-2007, WSHiU, "Zeszyty Naukowe", nr 11
  2. Infrastruktura komunalna (lata 1992-2006), GUS
  3. Kupiec L., Gołębiowska A., Truskolaski T. (2005), Gospodarka przestrzenna, Tom VII, w: Infrastruktura ekonomiczna (2005), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  4. Stańko S. (1999), Prognozowanie w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
  5. Wysocki F., Lira J. (2005), Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
  6. Zeliaś A. (1997), Teoria prognoz, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu