BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burda-Świerz Katarzyna, Urbanowicz Urszula, Wronka Martyna J.
Tytuł
Outsourcing jako metoda zarządzania w jednostce ochrony zdrowia (wstępne wyniki badań)
Outsourcing as a method of management in a health care unit
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 120-127, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Ochrona zdrowia, Koszty ochrony zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia
Outsourcing, Health care protection, Health costs, Medical facilities management
Abstrakt
Nieustannie poszukuje się możliwości prowadzących do poprawy efektywności zarządzania placówkami medycznymi. Jednym z potencjalnych rozwiązań tego problemu może być obniżenie kosztów poprzez wykorzystywanie zewnętrznych zasobów. Stąd wykorzystanie outsourcingu, który został zaadaptowany jako metoda zarządzania, usprawniająca pracę placówek ochrony zdrowia i umożliwiająca im koncentrację na podstawowej działalności. W artykule są zaprezentowane wyniki badań nad zastosowaniem outsourcingu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Barbary w Sosnowcu. (abstrakt oryginalny)

Outsourcing was introduced to healthcare as a method of management streamlining functioning of outpatient clinics and enabling them to concentrate on the basic activities. As a result of health care reform in Poland in the late nineties of XX century significant changes concerning financing of outpatient clinics occurred and the majority of medical posts are now continuously seeking for solutions to improve their financial condition. If implemented rationally and carefully outsourcing may lower costs, generate greater efficiencies, free up resources and results in better quality. An article presents the results of surveys concentrated on outsourcing carried in Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary in Sosnowiec. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak B., Tyrańska M., (2005), Outsourcing w zarządzaniu usługami publicznymi [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław.
 2. Cheung A., (1997), Understanding Public-Sector Reforms: Global Trends and Diverse Agendas, "International Review of Administrative Sciences" nr 63, 1997.
 3. Doodly D., (2007), Outsourcing: the right move for your portfolio? "Healthcare Financial Management" nr 61.
 4. Fischli, I.R., (1996), Outsourcing: A New Management Tool or Just a Fad?, "Bulletin of the American Society for Information Science" nr 22.
 5. Gay Ch. L., Essinger J., (2000), Inside outsourcing, Nicholas Brealey Publishing, London, 2000.
 6. Gay Ch. L., Essinger J., (2002), Outsourcing strategiczny- Koncepcje, modele, wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Jeżowski P., (2002), Zarządzanie w sektorze publicznym. Rozwój zrównoważony. Metody wyceny, SGH, Warszawa.
 8. Klich J., (2002), Podstawowe problemy zarządzania szpitalem, [w:] Czupryna A., Piździoch S., Ryś A., Włodarczyk W. C, (red.). Zdrowie publiczne - wybrane zagadnienia, tom I, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Versalius, Kraków 2000.
 9. Lynn L. E. Jr., (2006) Public Management: Old and New, Routledge Taylor& Francis Group, New York and London.
 10. Mikołajczyk Z., (2003), Zarządzanie procesem zmian w organizacjach. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 11. Niemczyk J., (2000), Outsourcing [w:] Perechuda K., (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Formy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Agencja wydawnicza PLACET, Warszawa.
 12. Osborne D., Gaebler T., (1993) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Penguin Books, New York
 13. Outsourcing usług technicznych w służbie zdrowia - szanse i możliwości, (2006), „Menedżer Zdrowia" nr 7.
 14. Quinn J., (1999), Outsourcing Innovation: The New Engine of Growth, "Sloan Management Review", Vol. 40, nr 4.
 15. Raport. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga, (2004), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 21 grudnia 2004.
 16. Saunders, C, Gebelt, M., Hu Q., (1997), Achieving Success in Information Systems Outsourcing, "California Management Review" nr 39.
 17. Socrates J. M., Kondylis M., (2006), Outsourcing in public hospitals: a Greek perspective, "Journal of Health Organisation and Management" nr 20.
 18. Trocki M., (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 19. Trocki M., (2002), Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej [w:] Trocki M., (red.), Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.
 20. Trojnacka M., (2007), Szpital pierwszej kategorii, „Menedżer Zdrowia" nr 3.
 21. Turcza P., (2007), Outsourcing, [w:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
 22. www.wss5.pl.
 23. Young S„ (2002), Outsourcing and downsizing: processes of workplace change in public health, "Economic Labour Relations Review" nr 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu