BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław
Tytuł
Wymiary kulturowe organizacji publicznych
Dimensions of culture in public organisations
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 128-138, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Kultura organizacji, Organizacje pożytku publicznego, Zarządzanie
Culture, Corporate culture, Public benefit organisation, Management
Abstrakt
Wymiary kulturowe mają zdaniem wielu managerów istotny wpływ na zarządzanie. W prezentowanej publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczących trzech wymiarów kulturowych występujących w polskich firmach (dystansu wobec władzy, unikania niepewności oraz kolektywizmu i in-dywidualizmu). (abstrakt oryginalny)

The concept of organization culture has become popular since the early 1980s. Cultures manifest themselves, from superficial to deep, in symbols, heroes, rituals and values. The various cultural dimension impact on many management problems. Research into organization cultures identified keys elements of culture like: - power distance - that is the extent to which the less powerful members of organizations and institutions accept and expect that power is distributed unequally, - individualism and collectivism - degree to which one thinks in terms of 'I' versus 'we, either ties between individuals are loose - uncertainty avoidance - it indicates to what extent a culture programs its members to feel either uncomfortable or comfortable in unstructured situations. The paper concentrate on the organizational culture problems in Silesian public organizations in mentioned culture aspects. Publication is based on research in 32 Silesian organisations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allayre Y., Firsirotu M., (1988), Les raciness de l'innovation. Le système japonais et l'expérience amricaine, Gestion, Charette, Fotier, Hawey, Touch Ross.
 2. Alvesson M., (1993), Cultural Perspectives on Organizations, Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Aniszewska G., (2003), Geneza pojęcia „kultura organizacyjna", „Przegląd Organizacji" nr 10.
 4. Deal T., Kennedy A. (1982), Corporate Cultures: The Rotes and Rituals, Adison-Wesley Publishing Company Inc., Reading.
 5. Fryzeł B„ (2004), Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 6. Griffin R.W. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 7. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., (2003), Siedem kultur kapitalizmu. Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., (2002), Siedem wymiarów kultury, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 9. Hofstede G., (1980), Culture consequences: International Differences in Work-Related Valúes, Sage Publications, Bevery Hills.
 10. Hofstede G., (1983), Dimensions of national Cultures in fifty Countries and three regions, w: Expiscation in Cross-Cultural Psychology, J. B. Deregowski, S. Dziurawiec, R. C. Annis, Swets and Zeitlinger, Lisse.
 11. Hofstede G., (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 12. Hofstede G., (1989), Organizing for Cultural Diversity, "European Management Journal", nr 7.
 13. Koźmiński A.K., Piotrowski W., (2002), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 14. Kożuch B., (2007), Proces wyodrębniania się nowych dyscyplin naukowych na przykładzie zarządzania publicznego, „Współczesne Zarządzanie" nr 1.
 15. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 16. Kożuch B., Kożuch A., Plawgo B., (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków.
 17. Milewski R., (2002), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.
 18. Ouchi W., (1981), Theory Z, Avon Books, Addison-Wesley.
 19. Pascale R., Athos A., (1981), The Art of Japanese Management, Penguin Books, London.
 20. Stewart E„ Bennett M., (1991), American Cultural Patterns: a Cross-Cultural Perspective, Intercultural Press, Yarmouth.
 21. Stępień B., (2005), Rodzaje kulturowych wpływów w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji" nr 10.
 22. Trompenaars A. (1993), Riding the Waves of Culture, Nichols Brealy, London.
 23. Wolniak R., (2007), Indywidualizm i kolektywizm w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa śląskiego, „Współczesne Zarządzanie" nr 2.
 24. Wolniak R., (2006), Dystans wobec władzy w różnych krajach świata a zarządzanie jakością, „Problemy Jakości" nr 1.
 25. Wolniak R., (2005), Humanistyczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania jakością, „Przegląd Organizacji" nr 11.
 26. Wolniak R. (2007), Wpływ indywidualizmu i kolektywizmu kulturowego na wdrażanie koncepcji zarządzania jakością, „Przegląd Organizacji" nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu