BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Magdalena
Tytuł
Zmiany struktury sektora usług w układzie regionalnym - konwergencja czy dywergencja?
Changes in the structure of the service sector in the regional profile - convergence or divergence?
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 1, s. 17-25
Słowa kluczowe
Rynek usług, Konwergencja regionalna, Usługi biznesowe, Konwergencja strukturalna
Services market, Regional convergence, Business services, Structural convergence
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Zmiany struktury podmiotów gospodarczych sektora usług w Polsce, [2] Wartość miary K. Kukuły zróżnicowania struktur podmiotów gospodarczych sektora usług między województwami w 1995 r. wg metody SAS (K. Kukuły), [3] Wartość miary K. Kukuły zróżnicowania struktur podmiotów gospodarczych sektora usług między województwami w 2007 r. wg metody SAS (K. Kukuły), [4] Dystans czasowy struktur podmiotów gospodarki narodowej sektora usług między województwami.
Abstrakt
Według autorki przeprowadzone analizy wskazują na występowanie korzystnych tendencji do upodabniania się struktur podmiotów gospodarczych sektora usługowego względem wzorca, jaki stanowi Wielka Brytania. Pozwalają także wnioskować o wzroście zróżnicowania struktur podmiotów gospodarki narodowej sektora usług poszczególnych województw między 1995 r. a 2007 r., a więc o procesach dywergencyjnych w tym wymiarze analiz strukturalnych. Zdaniem autorki przy jednocześnie obserwowanych tendencjach do upodobniania się trójsektorowych struktur podmiotów gospodarki narodowej wg województw w latach 1995-2007, wyrażają one odmienne ścieżki rozwoju sektora usług w poszczególnych regionach, a także pogłębiające się dysproporcje w przebiegu procesów transformacji w kierunku nowoczesnej usługowej gospodarki opartej na wiedzy.

In the article, there are analysed changes in the structure of economic entities operating in the service sector in the period of 1995-2007 by province in Poland. Despite the observed tendency to assimilation of the patterns of activity towards the advanced countries, the changes specific for the Polish regions allow to make conclusion on the occurring processes of divergence of the provincial servicing structures of national economy entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Kłosiński, Sektor usług w krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 6, s. 58-59.
  2. K. Kłosiński, Sektor usług w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 1995-2003, "Handel Wewnętrzny", 2006, nr 2, s. 57.
  3. K. Kłosiński, Współczesne tendencje w sektorze usług Unii Europejskiej, IRWiK, Warszawa 2003, s. 15.
  4. F. Kłosowski, Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. Przykład konurbacji katowickiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" 2006, nr 2443, s. 80.
  5. K. Kukuła, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.
  6. UK Business: Activity, Size and Location - 2008, Office for National Statistics, September 2008, www.statistics.gov.uk/downlods/theme_commerce/PA1003_2008/UK_Business_2008_optimized.pdf, s. 16 z dn. 27.12.2008 r.
  7. Usługi w Polsce 2002-2007, pod red. B. Słomińskiej, IBRKK, Warszawa 2008, s. 163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu