BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koładkiewicz Izabela
Tytuł
Praktyka polskich rad nadzorczych - z perspektywy jej zagranicznych członków
The supervisory boards of polish public companies as seen by their foreign members
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2008, nr 4, s. 53-65, bibliogr. 16 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Ład korporacyjny, Cudzoziemcy
Supervisory board, Corporate governance, Foreigners
Abstrakt
Obecność zagranicznych członków w polskich radach nadzorczych tworzy interesujący obszar badawczy. Stanowi on jedną ze składowych bardziej złożonego zagadnienia jakim jest demograficzne zróżnicowanie (demographic diversity) rady -jako jednej z grup występujących w organizacji - i jego potencjalnego wpływu na jej prace. Podstawowym celem tego artykułu jest prezentacja wyników badań na temat sposobu postrzegania polskiej praktyki działania rad nadzorczych jak również jej ocena, przez zagranicznych członków rad nadzorczych, zasiadających w radach spółek giełdowych z WTG20 i WIG40. Ważną składową przeprowadzonych badań była także identyfikacja profilu zagranicznego członka rady jak również poznanie ich oceny polskich rozwiązań w sferze corporate governance. Otrzymane wyniki pozwalają na spojrzenie na rodzime rady z zewnątrz, i tym samym stanowią kolejny głos w dyskusji na temat poprawy praktyki działania rad nadzorczych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The presence of foreign members of Polish supervisory boards creates an interesting research area. It is a component of the more complex question the demographic diversity of boards as a group within the organization as well as its potential impact on its operations. The primary objective of this article is to present the results of research into ways of perceiving Polish practice in the operation of supervisory boards as well as the assessment of such practice by foreign members of the supervisory boards of listed WIG20 and WIG40 companies. In addition to these questions, the conducted research has also created the possibility of a closer look at the population of foreigners sitting on Polish supervisory boards. Moreover there were questions touching upon topic such as an assessment of solutions found among Polish companies in the realm of corporate governance. Such knowledge may prove useful in further improving the work of supervisory boards in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohdanowicz L., Jeżak J., Matyjas Z. (2008), Wiek członków rad nadzorczych i zarządów oraz zróżnicowanie pod jego względem rad nadzorczych i zarządów polskich spółek publicznych: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Carter C.B, Lorsh J.W. (2004), Back to drawing Board, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 3. Corporate Board Member Magazine (2006) Embracing Corporate and Boardroom Diversity; in association with Heidrick & Struggles, Special Supplement.
 4. Esser S.U. (2000) Globalizing the Board of Directors. Trends and Strategies, prezentacja, the 3rd Annual Conference on Corporate Governance and Direction, Henley Management College, 16-18 October 2000.
 5. Goodstein J., Gautam K., Boeker W. (1994), The effects of board size and diversity on strategic change, "Strategic Management Journal", Vol. 15.
 6. Heidrick & Struggles International, Inc. (2007), Raising the bar. Corporate Governance in Europe. 2007 Report.
 7. Heidrick & Struggles International, Inc. (2001) Survey's Report: Is Your Board fit for the Global Challenge Corporate Governance in Europe.
 8. Kang H., Cheng M., Gray SJ. (2007), Corporate governance and board composition: diversity and independence of Australian boards, "Corporate Governance. An International Review".
 9. Kesner I.F. (1988), Directors' characteristics and committee membership: An investigation of type, occupation, tenure and gender, "Academy Management Journal", Vol. 31, No. 1, s. 66-84.
 10. Milliken F.J., Martins L.L. (1996), Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups, "Academy Management Review", s. 402-398.
 11. Felled L.H. (1996), Demographic diversity, conflict, and work group outcomes: An Intervening Process Theory, "Organization Science", vol. 7, no. 6, November-December.
 12. "Rocznik Giełdowy" 2006, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 13. Sonnenfeld J.A. (2004), Tajemnica znakomitej rady nadzorczej, "Harvard Business Review Polska".
 14. Siciliano J.I. (1996), The relationship of board member s diversity to organizational performance, "Journal of Business Ethics", 15, s. 1313-1320.
 15. Taylor B. (2001), From Corporate Governance to Corporate Entrepreneur-ship, "Journal of Change Management", Vol. 2, No. 2.
 16. Westphal J.D., Milton L.P. (2000), How experience and network ties affect the influence of demographic Minorities on corporate boards, "Administrative Science Quarterly", 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu