BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Talik Wiesław, Łaguna Mariola, Talik Elżbieta
Tytuł
Kompetencje managerskie a zadowolenie z osiągnięć firmy
Entrepreneurial competencies and satisfaction of company results
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2008, nr 4, s. 67-81, bibliogr. 36 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Kompetencje kierownicze, Organizacja i zarządzanie, Metodologia organizacji i zarządzania
Business activity, Managerial competencies, Organisation and management, Organisation and management methodology
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem kompetencji managerskich i poczucia zadowolenia z osiągnięć firmy u osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Metodą ASTRA-MANAGER oraz skalą subiektywnego zadowolenia z osiągnięć firmy przebadano 47 właścicieli małych firm. Celem badań jest odpowiedź na pytanie, na ile subiektywna ocena sukcesu przedsiębiorcy rozumianego jako zadowolenie z osiągnięć własnej firmy zależy od poziomu kompetencji u przedsiębiorców. Wyniki wskazują także od jakich zmiennych społeczno-demograficznych zależy poziom subiektywnego zadowolenia i jak zmienne te wiążą się z poziomem kompetencji przedsiębiorców.(abstrakt oryginalny)

The article considers the problem of entrepreneurial competencies and satisfaction of company achievements among small business managers. 47 owners of small companies were assessed with a tool ASTRA-MANAGER, designed for assessing entrepreneurial competences and subjective satisfaction of company achievements scale. Following research gives the answer how much subjective entrepreneurs' evaluation of success, which is considered as a satisfaction of achievements of business, relies on entrepreneurs' level of competencies. Research findings also show the role of social and demographic variables in the subjective satisfaction and in the entrepreneurs' level of competencies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstromg M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Bańka A., Psychologia organizacji, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, tom 3, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 3. Biegańska K., Falkowski A., Sukces ekonomiczny a szczęście. Psychologiczne badania przedsiębiorców, "Roczniki Psychologiczne", w recenzowaniu.
 4. Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 5. Czapiński J., Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 6. Dej D., Personality and the competencies of the entrepreneurs, [w:] Psychology of entrepreneur s, w: Research and education, red. J.A. Leon Moriano, M. Gorgievski, UNED Madrid 2007.
 7. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Kraków 2004.
 8. Herzberg F., Mausner B., Snyderman B.B., The motivation to work, Wiley & Sons, New York 1959.
 9. Jegadeesan G., Job satisfaction: a conceptual framework, "The Icfai Journal of Organizational Behavior" 2007, 54.
 10. Judge T., Heller D., Mount K., Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: A Meta-Analysis, "Journal of Applied Psychology" 2002, 87.
 11. Judge T., Bono J., Relationship of Core Self-Evaluations Traits-Self-Esteem, Generalized Self-Efficacy, Locus of Control, and Emotional Stability-With Job Satisfaction and Job Performance: A Meta-Analysis, "Journal of Applied Psychology" 2001, 86.
 12. Kim-Preto Gh., Diener E., Tamir M., Scollon Ch., Diener M., Integrating the diverse definitions of happiness: A time-sequential framework of subjective well-being, "Journal of Happiness Studies" 2005, 6.
 13. Kossowska M., Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Adake, Kraków 2001.
 14. Kruszewski K., Program szkolny, [w]: Sztuka nauczania, red. K. Konarzewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 15. Łaguna M., Od czego zależy sukces w podejmowaniu działalności gospodarczej? Przegląd propozycji teoretycznych "Czasopismo Psychologiczne" 2005, 11.
 16. Łaguna M., Wawrzeńczyk-Kulik M., Talik E., Talik W, Huyghe P., Wiącek G., Vingoe G., Tarkowski K., Competences of starter entrepreneurs' and the measurement method "ASTRA - STARTER", "Perspectives on Economic, Political and Social Integration. Journal of Mental Changes" 2006, 7.
 17. Mansel A., Brouhg P., Stable Predictors of Job Satisfaction, Psychological Strain, and Employee Retention: An Evaluation of Organizational Change Within the New Zealand Customs Service, "International Journal of Stress Management" 13, 2006.
 18. Markman G.D, Entrepreneur's competencies, [w]: The psychology of entrepreneurship, Baum J.R., red. M. Frese, R.A. Baron, Lawrence Erlbaum Assoc., London 2007.
 19. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 20. Olszewski A., Pora na zespoły. Zmiana kompetencji wynikająca z przejścia na system zarządzania projektami, "Personel" 2003, 2.
 21. Pervin L. A., John O. P., Osobowość: teoria i badania, . UJ, Kraków 2002.
 22. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Kraków 2003.
 23. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2001.
 24. Reber A. S., Słownik psychologii, Scholar, Warszawa 2000.
 25. Robinson K.C., McDougall P.P., Entry barriers and new venture performance: A comparison of universal and contingency approaches, "Strategic Management Journal" 2001, 22.
 26. Schjoedt L., Entrepreneurial job satisfaction: An empirical investigation of the situational, dispositional, and interactional approaches to entrepreneurs' job satisfaction, "Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences" 2003, 63.
 27. Schmitt-Rodermund E., Pathways to successful entrepreneur ship: Parenting, personality, early entrepreneurial competence, and interests, "Journal of Vocational Behavior" 2004, 65.
 28. Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 29. Soonhee K., Participative management and Job satisfaction: lessons for management leadership. "Public Administration Review" 2002, 62.
 30. Strzałecki A., Psychologiczne wymiary efektywności funkcjonowania polskich menedżerów w warunkach transformacji ustrojowej, [w:] W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, red. A. Tokarz, Wyd. UJ, Kraków 2005.
 31. Talik E., Laguna M., Talik W., Wiącek G., Wawrzeńczyk-Kulik M., Na właściwym poziomie. Metoda Astra-Manager jako narzędzie do mierzenia kompetencji menedżerów małych firm, "Personel i Zarządzanie" w druku.
 32. Wright T., Cropanzano R., The Moderating Role of Employee Positive Well Being on the Relation Between Job Satisfaction and Job Performance, "Journal of Occupational Health Psychology" 2007, 12.
 33. Wright T. A., Cropanzano R., Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance, "Journal of Occupational Health Psychology" 2000, 5.
 34. Wright T. A., Cropanzano R., Denney P. J., Moline G. L., When a happy worker is a productive worker: A preliminary examination of three models, "Canadian Journal of Behavioural Science" 2002, 34.
 35. Zalewska A., Zadowolenie z pracy zależy od reaktywności i wartości stymulacyjnej pracy, "Przegląd Psychologiczny", 2006, 49.
 36. Zalewska A., Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności, Academica, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu