BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiński Wiesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Sikora Tadeusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001
Inner client - practical realisation of the ISO 9001 rule
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2008, nr 4, s. 83-96, bibliogr. 14 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Klient wewnętrzny, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez jakość, Normy ISO 9001
Enterprise management, Human Resources Management (HRM), Internal customer, Quality management, Total Quality Management (TQM), ISO 9001
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników własnych badań empirycznych, dotyczących kwestii praktycznej realizacji zasady ISO 9001 - koncentracji na kliencie, w zakresie klient wewnętrzny, z ukazaniem znaczenia wykorzystania założeń Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości jako narzędzia doskonalącego zasoby ludzkie w organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article aims at the presentation of the results of own empirical research relating to the problem of the practical realisation of the ISO 9001 rule - concentration on the client, in the realm of inner client, with the presentation of the meaning of using the assumptions of the Model of Management Development of Polish Quality Award as a tool improving men-power in an enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Edvinsson, M. S. Malone, Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company 's Real Value By Measuring Its Hidden Brainpover, Pitkus, London 1997.
 2. K. Janasz, W. Janasz, Zarządzanie strategiczne, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 3. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny, Kraków 2006.
 4. E. A. Locke, The Nature and Causes of Job Satisfaction, w: Handbook of Industrial and Organizational Psychology, red. M.D. Dunnette Rend Me Nally, Chicago 1976.
 5. W. Łukasiński, Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją, Praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków 2007.
 6. A. Mayo, The Role Employee Development on the Growth of Intellectual Capital, "Personal Review" 2000, nr 4.
 7. J. Mincer, Human Capital Rensponses to Technological Change In the Labour Market, NBER "Working Paper", 1989, no 3207.
 8. Materiały Polskiej Nagrody Jakości - 2006.
 9. PN - EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 10. J. Ross, G. Ross, N. C. Dragonetti, Intellectual Capital, Navigating the New Business Landscape, Londyn 1997.
 11. P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczącej się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 12. T. Sikora, P. Reiss, Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym przez jakość, w: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, AE w Krakowie, Kraków 2006.
 13. E. Skrzypek, Jakość a efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 14. E. Skrzypek, Klient jako współtwórca poziomu jakości w organizacji, w: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, AE w Krakowie, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu