BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakimowska Anna
Tytuł
Partycypacja a zachowania projakościowe
Shaping employee motivation to pro-quality behavior through participation
Źródło
Problemy Jakości, 2009, nr 2, s. 17-21, bibliogr. 9 poz., summ.
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, System motywacji projakościowej, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Personnel participation in management, Pro-quality motivation system, Enterprise competitiveness
Uwagi
Zawiera rysunek: [1] Schemat udziału podwładnych w decyzjach w zależności od stylu kierowania
Abstrakt
Partycypacja jest zjawiskiem badanym od bardzo dawna. W artykule zaprezentowano jej teorię oraz praktykę. Zauważono, że rozwój partycypacji jest sposobem na zwiększenie konkurencyjności firmy.

A company, which can effectively motivate employee achieve success more frequent than other. The real art is to motivate employees to behave in ways beneficial to the organization. The best situation is when corporate goals become employee own goals. The right way of motivation is generating profit both for employee and employer. There are many ways to motivate employees depending on viewpoints. The article presents the particular motivation method - employee participation. The special emphasis is placed on the quality aspect of this way of motivation and role of the management personnel in the participation. It presents among other things the Henri Fayol's opinion and confronts it with author's own research results in motivate field. The research was made in three big domestic appliances companies. Diagnosed the main motivate issue to pro-quality behavior, which are old participation methods and authoritarian management style. Showed also the potential paths to the situation improvement - improvement of work organization and all levels in-service training to bring the essence of participation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  2. Borkowska S., Formy udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 7/1990.
  3. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1991, s.11.
  4. Drucker R, Menedżer skuteczny, Wydawnictwo „Nowoczesność" Kraków 1994.
  5. Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka o administracji w zastosowaniu do Państwa, Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa 1926.
  6. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Warszawa 1998, s. 70.
  7. Sashkin M., Changing towards participation management aproaches: model and methods, "The Academy of Management Review", 1/3, 1976, str. 77-78.
  8. Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, Warszawa 1991, s. 90.
  9. Szałkowski A., Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Wprowadzenie do zarządzania personelem, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu