BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glabiszewski Waldemar
Tytuł
Działalność proinnowacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczno-empiryczne
Pro-Innovative Activity as the Factor Influencing Enterprise Success - Theoretical and Empirical Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 75-83, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Skłonność do innowacji, Strategia sukcesu, Badania ankietowe
Tendency to innovation, Success strategy, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor, w części teoretycznej przedstawił działania, jakie powinny być podejmowane przez przedsiębiorstwo w ramach logicznego ciągu: od aktywności proinnowacyjnej, poprzez kreowanie i wdrażanie innowacji umożliwiających zdobywanie przewagi konkurencyjnej, aż do zdobycia wyników gwarantujących osiągnięcie założonych celów i ostatecznie sukces rynkowy. W części praktycznej przedstawił wyniki badań dotyczących aktywności przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, w ramach działalności proinnowacyjnej.

The paper is of theoretical and empirical character. The theoretical part is an attempt to point out the role of company's pro-innovative activity for its market success. The empirical part of the paper presents the research findings concerning different signs of proinnovative activities undertaken by enterprises of Kujawsko-pomorskie region. Moreover, this part of the paper identifies some innovative undertakings of analysed companies and also their results which may be important sources of the competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Haffer M., Zakres, efekty i bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Analiza innowa-cyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, red. M. Haffer, R. Haffer, Wyd. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2007.
  2. Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2002.
  3. Janasz W., Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego T. (DXX) 446, USz, Szczecin 2003.
  4. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
  5. Strużycki M., Globalizacja rynków a przemiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, UMK, Toruń 1999.
  6. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu