BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignacy Jarosław, Kopyściański Tomasz
Tytuł
Istota i charakter gminnych problemów rozwojowych - diagnoza stanu obecnego w świetle badań empirycznych
The Essence and Character of Local Development Problems - Current State Diagnosis Based on Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 97-105, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Gmina, Zarządzanie strategiczne, Rozwiązywanie problemów, Analiza wielowymiarowa
District, Strategic management, Solving problems, Multi-dimensional analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorów była identyfikacja przyczyn problemów, z jakimi borykają się jednostki samorządowe. Przedstawione przez autorów informacje, dane i wnioski są efektem badań empirycznych dotyczących doświadczeń gmin dolnośląskich płynących z wykorzystania podejścia strategicznego w rozwiązywaniu lokalnych problemów rozwojowych (rozwój lokalny, cele strategiczne, kryteria i zasady ich wyboru, bariery wdrażania strategii rozwoju lokalnego). Autorzy przeprowadzili badania w okresie od stycznia 2005 roku do czerwca 2006 roku, metodą wielowymiarowej analizy badanych zjawisk i procesów.

Some conclusions gathered during holistic empirical research of Lower Silesian communities are presented in this article. Communal self-government has substantially increased its role since 1989. Although new chances and opportunities have been given, many new threats and problems had to be faced up. Local development is the most important aim of communal self-government. This paper describes the main problems, regarding the process of local development, that the local communities are dealing with. It also indicates its main causes of observed difficulties. The current state analysis is based on an empirical approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 2. Bendavid-Val A., Małecki E., Technology and Economic Development: The Dynamie of Local, Regional and National Competitiveness, Longman Scientific and Technicals, Harlow 1991.
 3. Biniecki J., Ocena skutków wdrażania strategii, [w.] Wdrażanie strategii rozwoju miasta, red. M. Czornik, Wyd. AE, Katowice 2003.
 4. Czornik M., Promocja miasta, Wyd. AE, Katowice 2005.
 5. Długosz D., Mechanizmy tworzenia i wdrażania polityk publicznych, [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, Wyd. AE, Kraków 2001.
 6. Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 7. Filipiak B i in., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 8. Kaleta A., Bariery zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Strategie rozwoju lokalnego, Monografie - Prace Zbiorowe nr w WSZ "Edukacja", Wrocław 2006a.
 9. Kaleta A., Najistotniejsze blady w praktyce zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1025, Wrocław 2005.
 10. Kaleta A., Proces wyboru strategicznego - kluczowy etap zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1137, Wrocław 2006b.
 11. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 12. Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
 13. Stimson R.J., Stough R.R., Roberts B.H., Regional Development Analysis and Planning Strategy, Springer, Heidelberg 2002.
 14. Strategic Planning Threats and Opportunities for Planners, red. J.M. Bryson, R.L. Einsweiler, Planners Press, American Planning Association, Washington 1998.
 15. Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu